Dienstleistungen - 272525-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 098-272525

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Postanschrift: ul. Marsa 95
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 04-470
Land: Polen
E-Mail: magdalena.kostecka-snieg@pgedystrybucja.pl
Telefon: +48 225121246
Fax: +48 226734911
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pgedystrybucja.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostosowanie systemu CRDP do wymagań prawnych w zakresie rozliczeń opłaty mocowej (koszykowanie)

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/DYS/OW/GZ/08404/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostosowanie systemu CRDP do wymagań prawnych w zakresie rozliczeń opłaty mocowej (koszykowanie)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 1 250 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostosowanie systemu CRDP do wymagań prawnych w zakresie rozliczeń opłaty mocowej (koszykowanie)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Uzasadnienie trybu wolnej ręki przeprowadzanego na ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja systemów informatycznych CRDP, którego dostawcą jest NMG S.A., użytkowanych w PGE Dystrybucja S.A., dostosowująca je do wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o rynku mocy. PGE Dystrybucja S. A. planuje wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia dotyczącego ww. przedmiotów zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłankę art. 214 ust. 1 lit. b w zw. z art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych.

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w oparciu o ww. przepis, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

W powyższej sprawie z takimi okolicznościami mamy do czynienia, bowiem oprogramowanie dostosowywane do wymagań Zamawiającego (zwane dalej „Oprogramowaniem”) to programy komputerowe – utwory - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm. – dalej Prawo autorskie), a dostawca każdego z systemów informatycznych, jest jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania. Zakres licencji, które uzyskał Zamawiający od poszczególnych dostawców wraz z wdrożeniem Oprogramowania w przedsiębiorstwie Zamawiającego nie upoważnia Zamawiającego do dokonywania tłumaczenia, przystosowania, zmian układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Oprogramowaniu, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2 Prawa autorskiego, ani też dostawcy Oprogramowania nie upoważnili, ani też nie upoważniają innych podmiotów do dokonywania zmian w Oprogramowaniu, którzy mogliby być wykonawcami modyfikacji na rzecz Zamawiającego. Z tych też przyczyn modyfikacje w Oprogramowaniu mogą być dokonywane na rzecz PGE Dystrybucja S.A. wyłącznie przez dostawcę danego Oprogramowania, bowiem jest on jedynym podmiotem mogącym wykonać zamówienie, z uwagi na posiadanie wyłącznych praw do modyfikacji Oprogramowania.

Biorąc pod uwagę powyższe nie ma możliwości udzielenia tego zamówienia innym podmiotom jak dostawcy Oprogramowania. Nie ma też możliwości przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego w tym zakresie, bowiem poza dostawcami Oprogramowania żaden z wykonawców nie ma możliwości ubiegania się o zamówienie, z uwagi na brak uprawnień do modyfikacji Oprogramowania.

W ocenie Zamawiającego nie istnieje także rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Wszakże można rozważać rozwiązanie alternatywne w postaci wdrożenia nowego systemu zapewniającego istniejące funkcjonalności oraz funkcjonalności zamawiane w przedmiotowych postępowaniach. Jednakże z uwagi na fakt, iż systemy billingowe czy pomiarowe funkcjonujące na rynku są produktami autorskimi dostawców, skomplikowanymi w zakresie wdrożenia (wymagają dostosowania do potrzeb zamawiającego) i utrzymania, należy uznać, iż brak jest możliwości wdrożenia w organizacji Zamawiającego nowego systemu billingowego czy pomiarowego, pozwalającego, w czasie wymaganym do dostosowania się do ustawy, wdrożenia funkcjonalności u Zamawiającego. Przyjmuje się, iż wdrożenie nowego systemu potrwałoby co najmniej 3-4 lata, a zamawiający zobowiązany jest wdrożyć przedmiotowa funkcjonalność w bieżącym roku.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostosowanie systemu CRDP do wymagań prawnych w zakresie rozliczeń opłaty mocowej (koszykowanie)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NMG S.A.
Postanschrift: Fordońska 246
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 85-766
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 725 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 250 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z Działem VI Ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022