С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 272583-2016

TIЗаглавиеИтaлия-Парма: Разработване, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската стипендиантска програма за оценяване на риска за храните на EОБХ
NDНомер на публикацията на обявлението272583-2016
PDДата на публикуване06/08/2016
OJНомер на броя на ОВ S151
TWГрад/населено място на купувачаПАРМА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIT
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен03/08/2016
DTКраен срок за подаване15/09/2016
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73200000 - Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки