Услуги - 272583-2016

Компактен изглед

06/08/2016    S151

Итaлия-Парма: Разработване, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската стипендиантска програма за оценяване на риска за храните на EОБХ

2016/S 151-272583

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 24.6.2016 г., 2016/S 120-212881)

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ИТАЛИЯ. Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Вместо 

II.1.5) Прогнозна обща стойност:

Стойност без ДДС: 700 000 EUR.

II.2.6) Прогнозна стойност:

Стойност без ДДС: 700 000 EUR.

Да се чете 

II.1.5) Прогнозна обща стойност:

Стойност без ДДС: 770 000 EUR.

II.2.6) Прогнозна стойност:

Стойност без ДДС: 770 000 EUR.