Tjänster - 272583-2016

Visa förkortad version

06/08/2016    S151

Italien-Parma: Utarbetande, organisering och genomförande av utbildningsverksamheter inom ramen för Efsas europeiska stipendieprogram för riskbedömning avseende livsmedel

2016/S 151-272583

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 24.6.2016, 2016/S 120-212881)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ITALIEN. E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

I stället för 

II.1.5) Uppskattat totalt värde:

Värde exkl. moms: 700 000 EUR.

II.2.6) Uppskattat värde:

Värde exkl. moms: 700 000 EUR.

Skall det stå 

II.1.5) Uppskattat totalt värde:

Värde exkl. moms: 770 000 EUR.

II.2.6) Uppskattat värde:

Värde exkl. moms: 770 000 EUR.