Palvelut - 272608-2016

06/08/2016    S151

Luxemburg-Luxemburg: Laajentumismaista ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan (ENP) kuuluvista maista saatavien tilastotietojen keruu, vahvistaminen ja levittäminen

2016/S 151-272608

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Eurostat
Postiosoite: rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Pieter Everaers
Sähköpostiosoite: ESTAT-A3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Puhelin: +352 4301-36847
Faksi: +352 4301-32139
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Eurostat
Postiosoite: Unit A.5 – (CAD) BECH F2/907, Jean Monnet Building, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: ESTAT-A3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Faksi: +352 430132139
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tilastot.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Laajentumismaista ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan (ENP) kuuluvista maista saatavien tilastotietojen keruu, vahvistaminen ja levittäminen

Viitenumero: ESTAT/A/2016/011.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79330000 Tilastointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on laajentumismaista ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan (ENP) kuuluvista maista saatavien tilastotietojen keruu, vahvistaminen ja levittäminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 860 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Laajentumismaista ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan (ENP) kuuluvista maista saatavien tilastotietojen keruu ja levittäminen

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79330000 Tilastointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän tarjousmenettelyn tavoitteena on tiedon kerääminen laajentumismaista ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluvista maista sekä kyseisiä maita koskevan käytettävissä olevan tiedon ajantasaistaminen Eurostatin yleisessä tietokannassa (Eurobase) ja julkaisuissa. Lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 660 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 38
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ostovoimapariteetteja (PPP) koskevien tilastopalvelujen toimittaminen Georgian ja Ukrainan osalta

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79330000 Tilastointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankkeen avulla on tarkoitus laatia ostovoimapariteetit (purchasing power parity – PPP) Georgian ja Ukrainan osalta referenssivuodelle 2017 kansainvälisen vertailuohjelman (international comparison programme – ICP) vuoden 2017 vaihetta varten. Lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/09/2016
Paikallinen aika: 16:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/10/2016
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Eurostat, room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tähän avaustilaisuuteen voi osallistua 1 valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Tarjoajan tai tämän asianmukaisesti valtuuttaman edustajan allekirjoittama kirjallinen valtuutus on toimitettava avauskomitealle.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/07/2016