Dienstleistungen - 272628-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Brăila: Buchprüfung

2022/S 098-272628

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 090-248966)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Nationale Identifikationsnummer: RO 7179966
Postanschrift: Strada: Piata Uzinei, nr. 1
Ort: Braila
NUTS-Code: RO221 Brăila
Postleitzahl: 810140
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Silviu Mangiurea
E-Mail: dunarea@apabraila.ro
Telefon: +40 239692900
Fax: +40 239693209
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apabraila.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de servicii de auditul proiectului

Referenznummer der Bekanntmachung: POIM-BR-CS2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79212100 Buchprüfung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de Auditul proiectului pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014-2020 in vederea atingerii obiectivului general si a celor specifice ale POIM asumate de catre OR prin Contractul de Finantare.

NOTE:

In conformitate cu prevederile art.172, alin. (1) din Lg nr. 99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă.

EC stabileste 2 termene pana la care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

- primul termen: în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor EC va răspunde solicitărilor care au fost transmise până în a 30-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor;

- al doilea termen/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor EC va răspunde solicitarilor care au fost transmise pana in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 29, alin. (3) din HG nr. 394/2016, EC va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op ec pana la termenul-limita stabilit. Entitatea Contractantă nu are obligația de a răspunde la alte solicitări transmise după publicarea răspunsurilor de la doilea termen (ultimul termen), în cazul in care se prelungeste data limită de depunere a ofertelor.

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zi nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat, atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 090-248966

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 20/06/2022
muss es heißen:
Tag: 27/06/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 20/06/2022
muss es heißen:
Tag: 27/06/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 20/12/2022
muss es heißen:
Tag: 27/12/2022
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: III 1 3
Anstatt:

- ”Ofertantii trebuie sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3 ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au prestat si dus la bun sfarsit servicii de audit financiar in valoare cumulata de minim 726.600 lei fara TVA., la nivelul a maxim 3 contracte. Serviciile similare pot fi prestate fie intr-un contract, fie in maxim 3 contracte separate.”

muss es heißen:

” Ofertantii trebuie sa dovedeasca faptul ca în ultimii 5 ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au prestat si dus la bun sfarsit servicii de audit financiar in valoare cumulata de minim 726.600 lei fara TVA., la nivelul a maxim 5 contracte. Serviciile similare pot fi prestate fie intr-un contract, fie in maxim 5 contracte separate.”

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Entitatea contractanta va decala, printr-un anunt de tip erata, termenul limita pentru primirea ofertelor.