Dienstleistungen - 272643-2022

20/05/2022    S98

Slowenien-Ljubljana: Dienstleistungen im Umweltschutz

2022/S 098-272643

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 084-228400)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Nationale Identifikationsnummer: 2482789000
Postanschrift: Dunajska cesta 48
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI0 Slovenija
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Matej KOVAČIČ
E-Mail: m.kovacic@gov.si
Telefon: +386 14787178
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ŽIVALSKIMI STRANSKIMI PROIZVODI KATEGORIJE 1 IN 2

Referenznummer der Bekanntmachung: 01400-5/2021-2550
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Skladno s 4. členom Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22 ) storitve gospodarske javne službe zajemajo:

1. prevzemanje živalskih stranskih proizvodov, ki jih oddajajo koncesionarju povzročitelji živalskih stranskih proizvodov in izvajalec veterinarsko higienske službe (v nadaljnjem besedilu: VHS) na prevzemnih mestih in v zbiralnicah;

2. prevzemanje živalskih stranskih proizvodov v primeru množičnega pogina živali ali ob naravnih in drugih nesrečah, za katere je od pristojne veterinarske službe odrejena predelava v predelovalnem obratu;

3. zbiranje živalskih stranskih proizvodov, ki vključuje njihovo prevažanje in skladiščenje pred oddajo v predelavo;

4. predelava prevzetih živalskih stranskih proizvodov v predelovalnem obratu in

5. zagotavljanje oddaje predelanih živalskih stranskih proizvodov v nadaljnjo uporabo ali odstranitev s sežigom ali sosežigom

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 084-228400

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

Sprememba obrazca 4 v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445226/Obrazec4N.zip

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Sprememba obrazca 4 v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445226/Obrazec4N.zip