Lieferungen - 272705-2022

Kompaktansicht anzeigen

20/05/2022    S98

Dänemark-Kopenhagen: Fahrzeuge mit Allradantrieb

2022/S 098-272705

Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Udenrigsministeriet
Nationale Identifikationsnummer: 43271911
Postanschrift: Asiatisk Plads 2
Ort: København K
Postleitzahl: 1448
Land: Dänemark
Zu Händen von: Jeppe Robert Laustsen
E-Mail: jeplau@um.dk
Telefon: +45 20274586

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: https://www.um.dk

Adresse des Beschafferprofils: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/352919

Elektronischer Zugang zu Informationen: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311310&B=KROMANNREUMERT

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber

Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: ja

Offizielle Bezeichnung: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Nationale Identifikationsnummer: 16287180
Postanschrift: Lautrupbjerg 1-5
Ort: Ballerup
Postleitzahl: 2750
Land: Dänemark

Offizielle Bezeichnung: Utenriksdepartementet
Nationale Identifikationsnummer: 972417920
Postanschrift: 7. juniplassen 1
Ort: Oslo
Postleitzahl: NO-0251
Land: Norwegen

Offizielle Bezeichnung: Utrikesdepartementet
Nationale Identifikationsnummer: SE202100383101
Postanschrift: S-103 39
Ort: Stockholm
Land: Schweden

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Køb og levering af armerede køretøjer, reservedele, serviceydelser og køreundervisning
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: København

NUTS-Code DK Danmark

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Udenrigsministeriet udbyder hermed på vegne sig selv og de øvrige trækningsberettigede myndigheder en rammeaftale om levering af armerede køretøjer med tilhørende reservedele, serviceoptioner og køreundervisning.
Udenrigsministeriet ønsker, at købe et antal civilt-udseende armerede køretøjer af typen SUV. I rammeaftalens løbetid forventes, at Udenrigsministeriet vil aftage minimum 15 køretøjer. Hovedparten af køretøjerne skal være certificerede VPAM BRV2009 VR7 eller dokumenteret tilsvarende beskyttet. De konkrete mindstekrav til ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber fremgår af bilag 1.1, 1.2,1.3 og 1.4. De virksomheder/ konsortier som prækvalificeres vil få udleveret supplerende fortrolige bilag 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 og 1.4.1, hvoraf de ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber er yderligere uddybet.
Køretøjerne skal benyttes overalt i verden, og skal opfylde kravene til at kunne blive indregistreret i de konkrete brugslande. Udenrigsministeriet skal — i forbindelse med bestillingen af hvert enkelt køretøj — have mulighed for at vælge ekstraudstyr o.lign. på en række punkter, eksempelvis højre-/venstrestyring, diesel/benzin. De forskellige valgmuligheder vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Kommende leverandør skal desuden påtage sig transporten fra fabrikken til brugslandet. Dette vil blive afregnet særskilt.
Kommende leverandør skal kunne stå for vedligeholdelse og/eller teknisk on-site service af køretøjerne, samt i forbindelse med transporten fra fabrikken til opholdslandet at modtage køretøjet for kontrol af transportskader m.m. Kommende leverandør skal kommende leverandør påtage sig, at købe brugte køretøjer tilbage, herunder stå for transporten ud af brugslandet. Endelig skal kommende leverandør tilbyde de trækningsberettigede myndigheder køreundervisningskurser.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34113000 Fahrzeuge mit Allradantrieb, 34114000 Spezialfahrzeuge, 35410000 Gepanzerte Militärfahrzeuge

II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 445000000 DKK
ohne MwSt

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Pris. Gewichtung 70
2. Egenkontrolprocedure og kvalitetssikringssystem. Gewichtung 30
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Vorinformation

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2021/S 103-272516 vom 31.5.2021

Auftragsbekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2021/S 127-338294 vom 2.7.2021

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1 - Bezeichnung: Køb og levering af armerede køretøjer, reservedele, serviceydelser og køreundervisning
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
3.3.2022
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Farmingtons Automotive GmbH
Nationale Identifikationsnummer: DE243700754
Postanschrift: Beekebreite 18-20
Ort: Georgsmarienhütte
Postleitzahl: 49124
Land: Deutschland
Telefon: +49 5401490307
Internet-Adresse: https://www.welp-group.com/en/

V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 445000000 DKK
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 445000000 DKK
ohne MwSt
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Nationale Identifikationsnummer: 37795526
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: I henhold til bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2001 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet § 11, stk. 1 og 2 gælder lov om håndhævelse af udbudsreglerne (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud) også for udbud efter forsvares- og sikkerhedsdirektivet.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Nationale Identifikationsnummer: 37795526
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16.5.2022