Dienstleistungen - 272711-2022

20/05/2022    S98

Česko-Praha: Opravy a údržba vojenských vozidel

2022/S 098-272711

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 241-636539)

Právní základ:
směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo obrany
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 160 00
Země: Česko
E-mail: jandejsekt@army.cz
Tel.: +420 973225071
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.army.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Automobil T-810 – celkové opravy

II.1.2)Hlavní kód CPV
50630000 Opravy a údržba vojenských vozidel
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytnutí služby defektace a celkové opravy vojenské techniky na podvozcích TATRA T-810 a to všech modifikací dodaných do AČR.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 241-636539

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast (zadavatel obdržel 2 žádosti o účast).