Lieferungen - 272723-2022

20/05/2022    S98

Sjeverna Makedonija-Ohrid: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

2022/S 098-272723

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Public Health Institution General Hospital Ohrid
Poštanska adresa: 6000
Mjesto: Ohrid
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: bolnicaohnabavki@yahoo.com
Telefon: +389 46267267
Telefaks: +389 46263749
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://bolnicaohrid.com.mk
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Health Institution
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

električna energija

II.1.2)Glavna CPV oznaka
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

električna energija

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 24 000 000.00 MKD
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

električna energija

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 036-094224
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 27-432/9
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Podružnica Futire Energy Trading and Exchange Dynamics Skopje
Mjesto: skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Država: Sjeverna Makedonija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 24 000 000.00 MKD
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: JZU Opshta Bolnica Ohrid
Poštanska adresa: Sirma Vojvoda br. 1
Mjesto: Ohrid
Poštanski broj: 6000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: bolnicaohnabavki@yahoo.com
Telefon: +389 46267267
Telefaks: +389 46263749
Internetska adresa: http://bolnicaohrid.com.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022