Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 272723-2022

20/05/2022    S98

Sjeverna Makedonija-Ohrid: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

2022/S 098-272723

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Public Health Institution General Hospital Ohrid
Poštanska adresa: 6000
Mjesto: Ohrid
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: bolnicaohnabavki@yahoo.com
Telefon: +389 46267267
Telefaks: +389 46263749
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://bolnicaohrid.com.mk
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Health Institution
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

električna energija

II.1.2)Glavna CPV oznaka
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

električna energija

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 24 000 000.00 MKD
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

električna energija

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 036-094224
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 27-432/9
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Podružnica Futire Energy Trading and Exchange Dynamics Skopje
Mjesto: skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Država: Sjeverna Makedonija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 24 000 000.00 MKD
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: JZU Opshta Bolnica Ohrid
Poštanska adresa: Sirma Vojvoda br. 1
Mjesto: Ohrid
Poštanski broj: 6000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: bolnicaohnabavki@yahoo.com
Telefon: +389 46267267
Telefaks: +389 46263749
Internetska adresa: http://bolnicaohrid.com.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022