Pakalpojumi - 273055-2020

Submission deadline has been amended by:  350934-2020
12/06/2020    S113

Beļģija-Brisele: Pakalpojumu koncesija par tirdzniecības automātu ekspluatāciju Eiropas Komisijas ēkās Galvaspilsētas Briseles reģionā un apkārtējā teritorijā

2020/S 113-273055

Paziņojums par koncesiju

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/23/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Office pour les infrastructures et la logistique (OIB)
Pasta adrese: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Saziņa
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Pieteikumi vai attiecīgā gadījumā piedāvājumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6237
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pakalpojumu koncesija par tirdzniecības automātu ekspluatāciju Eiropas Komisijas ēkās Galvaspilsētas Briseles reģionā un apkārtējā teritorijā

Atsauces numurs: OIB/2020/OP/0034
II.1.2)Galvenās CPV kods
98390000 Citi pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī pakalpojumu koncesija attiecas uz karsto un auksto dzērienu un saldo un sāļo uzkodu tirdzniecības automātu uzstādīšanu, darbības nodrošināšanu un uzturēšanu. Ir aptuveni 90 zonu ar 280 tirdzniecības automātiem Komisijas dažādajās ēkās Briselē un apkārtējā teritorijā. Paredzamais mēneša patēriņš ir aptuveni 200 000 preču vienību.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Šī koncesija ir sadalīta daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
15894500 Ēdienu automātu saturs
42968000 Dozatori
42968100 Dzērienu automāti
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt II.1.4) iedaļu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Koncesija tiek piešķirta, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 84
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts, norāde par vajadzīgo informāciju un dokumentāciju:

pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1) iedaļā “Dalības nosacījumi” un minēta konkursa specifikāciju I pielikumā “Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts”.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Pieteikumu iesniegšanas vai piedāvājumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/08/2020
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

72 mēneši pēc piešķiršanas

VI.3)Papildu informācija:

1) Specifikācijas un papildu dokumenti (ieskaitot jautājumus un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6237

2) Šī vietne regulāri tiks aktualizēta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

3) Neobligāts vietas apmeklējums: skatīt uzaicinājuma uz konkursa vēstules 3. punktu.

4) Koncesionāram tiks prasīta gada nomas maksa ar fiksētu summu (80 000 EUR gadā), ietverot ūdens un elektrības izmaksas.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GC.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas dienas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/06/2020