Servicios - 273352-2019

12/06/2019    S111

Sverige-Stockholm: Undersökningsanalys

2019/S 111-273352

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 092-222655)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statistiska centralbyrån
Nationellt registreringsnummer: 202100-0837
Postadress: Box 24300
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 104 51
Land: Sverige
Kontaktperson: Hanna Olofsson
E-post: hanna.olofsson@scb.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.scb.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datainsamling PIAAC

Referensnummer: A2019/1550
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311300 Undersökningsanalys
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att genomföra datainsamlingen till den internationella OECD undersökningen om vuxnas färdigheter, Programme for International Assessment of Adult

Competencies (PIAAC) i samarbete med SCB. Undersökningen mäter grundläggande färdigheter inom

Läsning, räkning och problemlösningsförmåga och riktar sig till personer i åldern 16 till 65 år.

Datainsamling ska ske via datorstödda besöksintervjuer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-222655

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 01/07/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: