Servicios - 273368-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Obrazów: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 111-273368

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 080-192086)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Obrazów
Número de identificación fiscal: 8641751916
Dirección postal: Obrazów 84
Localidad: Obrazów
Código NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Código postal: 27-641
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Marzec
Correo electrónico: inwestycje@obrazow.pl
Teléfono: +48 158365162
Fax: +48 158365551
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.obrazow.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wdrożenie portalu komunikacji on-line dla Gminy Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów w projekcie pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”

Número de referencia: ZP.271.6.2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, a w przypadku gminy Ożarów - rozbudowa otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług. W ramach projektu zostaną zmodernizowane programy dziedzinowe umożliwiające świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów; wdrożone formularze e-usług; zmodernizowane elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD); wdrożony moduł informacji przestrzennej we wszystkich gminach oraz zmodernizowana strona internetowa w Gminie Obrazów i Ożarów. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie, przeprowadzone szkolenia administratorów i użytkowników zaawansowanych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 080-192086

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: