Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 273368-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Obrazów: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 111-273368

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 080-192086)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Obrazów
Número de identificación fiscal: 8641751916
Dirección postal: Obrazów 84
Localidad: Obrazów
Código NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Código postal: 27-641
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Marzec
Correo electrónico: inwestycje@obrazow.pl
Teléfono: +48 158365162
Fax: +48 158365551
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.obrazow.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wdrożenie portalu komunikacji on-line dla Gminy Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów w projekcie pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”

Número de referencia: ZP.271.6.2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, a w przypadku gminy Ożarów - rozbudowa otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług. W ramach projektu zostaną zmodernizowane programy dziedzinowe umożliwiające świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów; wdrożone formularze e-usług; zmodernizowane elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD); wdrożony moduł informacji przestrzennej we wszystkich gminach oraz zmodernizowana strona internetowa w Gminie Obrazów i Ożarów. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie, przeprowadzone szkolenia administratorów i użytkowników zaawansowanych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 080-192086

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: