Servicios - 273457-2019

12/06/2019    S111

Slovenija-Ljubljana: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

2019/S 111-273457

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 2482711000
Poštni naslov: Šmartinska cesta 55
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: igor.straus@gov.si, Igor Štraus
E-naslov: gfu.fu@gov.si
Telefon: +386 14782823
Telefaks: +386 14783900
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.fu.gov.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev« za obdobje 2 let.

Referenčna številka dokumenta: 430-364/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvedba storitev zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev« za obdobje 2 let.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 1 532 960.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
72230000 Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
72250000 Sistemske in podporne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

JN 20/2019 VRDZ, katerega predmet so storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev« za obdobje 2 let

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na odprti postopek
Razlaga:

Javno naročilo se odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi a) točke 1. odstavka 46. člena ZJN-3.

Naročilo je povezano z naročilom JN 11/2019 VRDZ, ki je bilo 15.4.2019 objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN002332/2019-B01 in v prilogi uradnega lista EU pod oznako 2019/S 075-178720 po odprtem postopku, v katerem naročnik ni pridobil nobene dopustne ponudbe. K predložitvi ponudbe je bil povabljen ponudnik Ixtlan Team d.o.o., Dunajska cesta 151, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, ki je na JN 11/2019 VRDZ edini predložil ponudbo.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
07/06/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: Ixtlan team elektronske storitve, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1420275000
Poštni naslov: Dunajska cesta 151
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 1 516 156.42 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 1 532 960.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
Poštni naslov: Šmartinska cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/06/2019