Supplies - 273544-2022

23/05/2022    S99

Romania-Giurgiu: Pharmaceutical products

2022/S 099-273544

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Judetean Giurgiu
National registration number: 4352620
Postal address: Strada: Bucureşti, nr. 18
Town: Giurgiu
NUTS code: RO314 Giurgiu
Postal code: 080307
Country: Romania
Contact person: CEAUSESCU AURELIA
E-mail: spitalgiurgiuachizitii@yahoo.com
Telephone: +40 246211550
Fax: +40 246216293
Internet address(es):
Main address: www.spitalgiurgiu.ro
Address of the buyer profile: www.spitalgiurgiu.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144455
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru achizitie medicamente diverse, medicamente antiretrovirale, medicamente pentru hemofilie si talasemie si insuline.

Reference number: 1960
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie de medicamente diverse, medicamente antiretrovirale, medicamente pentru hemofilie si talasemie si insuline si antineoplazice - 58 loturi. Avand in vedere ca acest camp nu perimite inserarea tuturor informatiilor, descriere si cantitati, acestea se regasesc in caietul de sarcini si anexa la caietul de sarcini,parte integrata a documentatiei deatribuire.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -19. Numarul de zile calendaristice înaintea termenului limita de primire a Ofertelor la care Autoritatea/entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici interesati: in a 12 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.(art. 160-161 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare). Evaluarea ofertelor se va realiza cu rapiditate dar cu asigurarea unei claritați și eficiențe a verificarilor documentelor prezentate de ofertanți, facundu-se in concordanta cu prevederile pachetului legislativ sub incidenta caruia intra, a instructiunilor ANAP pe o perioada ca nu va depasi perioada de valabilitate a ofertelor, impusa prin prezenta documentatie de atribuire. Aplicarea criteriului de atribuire ales nu ar trebui sa conduca la riscuri de contestare.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 108 296 061.72 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 58
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 58
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ATAZANAVIRUM 300 MG, COMPR. FILM

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcini si ANEXA CS

Cantitate minima acord cadru: 9000 cpr flm

Cantitate minima acord cadru: 13500 cpr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 177255.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 531 765.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

HYDROCORTISONUM 100mg, fiola

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 72000 fio

Cantitate minima acord cadru: 108000 fio

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 208080.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 624 240.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

METRONIDAZOLUM B 5g/l ,FL X 100 ml

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651200 Antimycotics for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 24000 fl

Cantitate minima acord cadru: 36000 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 49200.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 147 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

METAMIZOLUM NATRIUM 1 g/2 ml, fiola X 2 ml

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33661100 Anaesthetics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 144000 fio

Cantitate minima acord cadru: 216000 fio

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 140400.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 421 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

COMBINATII - ASPACARDIN sau echivalent, cpr

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 12000 cpr

Cantitate minima acord cadru: 18000 cpr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 4020.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 060.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM 600/ 300 mg,COMPR. FILM

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 29520 cpr flm

Cantitate minima acord cadru: 45000 cpr flm

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 303170.40 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 924 300.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DEXAMETHASONUM 8mg/2ml, fiola X 2 ml

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33642200 Corticosteroids for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 24000 fio

Cantitate minima acord cadru: 36000 fio

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 14040.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 42 120.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

EFMOROCTOCOG ALFA 1000 UI, PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SPR

Lot No: 46
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1008 spr

Cantitate minima acord cadru: 1512 spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 972947.40 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 954 560.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

COMBINATII PROBIOTIC, cps/cpr

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33612000 Medicinal products for functional gastrointestinal disorders
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 48000 cps/cpr

Cantitate minima acord cadru: 72000 cps/cpr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 76800.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 230 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

COMBINATII ASPATOFORT sau echivalent, fio x 10 ml

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33612000 Medicinal products for functional gastrointestinal disorders
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 12000 fio

Cantitate minima acord cadru: 18000 fio

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 29040.00

lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 87 120.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OCTOCOG ALFA 1500 UI, PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SISTEM BAXJECTII

Lot No: 43
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1200 fl

Cantitate minima acord cadru: 1800 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 988424.64 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 060 176.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

EFTRENONACOG ALFA 1000 UI PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SPR

Lot No: 47
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1008 spr

Cantitate minima acord cadru: 1512 spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 932575.80 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 912 032.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

COMBINATII - ALGIFEN sau echivalent, fio

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33661200 Analgesics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 48000 fio

Cantitate minima acord cadru: 72000 fio

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 108720.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 326 160.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

NONACOG ALFA 2000 UI (FACTOR IX DE COAGULA RE RECOMBI NANT), PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SPR

Lot No: 45
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcini.

Cantitate minima acord cadru: 1440 fl

Cantitate maxima acord cadru: 2160 fl

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent: 989708.04 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 479 261.60 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

FAMOTIDINUM 40 MG, cp x 40MG

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33611000 Medicinal products for acid related disorders
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 36000 cp

Cantitate minima acord cadru: 72000 cp

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 8160.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 480.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 75 mg, cpr flm gsz

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 48000 cpr flm gaz

Cantitate minima acord cadru: 72000 cpr flm gaz

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 14400.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

RITONAVIRUM 100 MG, COMPR. FILM

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 72000 cpr flm

Cantitate minima acord cadru: 120000 cpr flm

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 96120.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 320 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ACICLOVIRUM 250 MG, pul. Pt sol perf/inj

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcini si ANEXA CS

Cantitate minima acord cadru: 1200 fl

Cantitate minima acord cadru: 1800 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 25560.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 76 680.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

HYDROCORTISONUM 25mg/5ml, fiola

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33642200 Corticosteroids for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 24000 fio

Cantitate minima acord cadru: 36000 fio

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 42120.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 126 360.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

FONDAPARINUX SODIUM, SPR 2.5/0.5ml

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 12000 spr

Cantitate minima acord cadru:18000 spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 101520.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 304 560.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

INSULINUM GLARGINE 100 UI/ML, PEN

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615100 Insulin
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 2400 pen

Cantitate minima acord cadru: 3600 pen

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 46428.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 139 284.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

RURIOCTOCOG ALFA PEGOL 1000 UI, PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SISTEM BAXJECTIII

Lot No: 51
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1008 fl

Cantitate minima acord cadru: 1512 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 988477.20 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 151 604.24 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OCTOCOG ALFA 1000 UI, PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SISTEM BAXJECTII

Lot No: 42
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 2160 fl

Cantitate minima acord cadru: 3240 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 944956.80 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 504 611.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

METAMIZOLUM NATRIUM  500 mg, cpr

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33661100 Anaesthetics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 48000 cpr

Cantitate minima acord cadru: 72000 cpr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 8160.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 480.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

FAVIPIRAVIRUM 200 MG, cp

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 24000 cp

Cantitate minima acord cadru: 36000 cp

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 43080.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 129 240.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

AMINOPHYLLINUM, 100mg cps

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33673000 Medicinal products for obstructive airway diseases
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 24000 cps

Cantitate minima acord cadru: 36000 cps

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 6240 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 720.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

RURIOCTOCOG ALFA PEGOL 250 UI, PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SISTEM BAXJECTIII

Lot No: 49
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1008 fl

Cantitate minima acord cadru: 1512 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 357300.72 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 071 902.16 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM 200/245 MG, COMPR. FILM

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcini si ANEXA CS

Cantitate minima acord cadru: 60000 cpr

Cantitate minima acord cadru: 96000 cpr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 760800.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 434 560.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM 200/ 50 MG, COMPR. FILM

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcini si ANEXA CS

Cantitate minima acord cadru: 51840 cpr flm

Cantitate minima acord cadru: 72000 cpr flm

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 238320.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 714 960.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

EMTRICITABINUM 200 MG, COMPR. FILM

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcini si ANEXA CS

Cantitate minima acord cadru: 3600 cpr flm

Cantitate minima acord cadru: 5400 cpr flm

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 39474.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 118 422.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ANAKINRA 150 MG/ML, SPR

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 4800 spr

Cantitate minima acord cadru: 7200 spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 303288.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 909 864.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

BROMHEXINUM 8mg, cpr

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 36000 cpr

Cantitate minima acord cadru: 54000 cpr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 7380.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 140.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

PARACETAMOLUM 10mg/ml,flac X 100 ml

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33632100 Anti-inflammatory and anti-rheumatic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 48000 fl

Cantitate minima acord cadru: 72000 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 82560.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 247 680.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OCTOCOG ALFA 3000 UI, PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SISTEM BAXJECTII

Lot No: 44
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 720 fl

Cantitate minima acord cadru: 1080 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 937755.60 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 439 800.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

PANTOPRAZOLUM 40 MG, fl

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33611000 Medicinal products for acid related disorders
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 72000 fl

Cantitate minima acord cadru: 108000 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 258480.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 775 440.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DABIGATRANUM ETEXILATUM 150MG, cp

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 12000 cp

Cantitate minima acord cadru: 18000 cp

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 25800.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 77 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

EFTRENONACOG ALFA 2000 UI, PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SPR

Lot No: 48
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1008 spr

Cantitate minima acord cadru: 1512spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 984194.28 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 778 719.92 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

RURIOCTOCOG ALFA PEGOL 2000 UI, PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SISTEM BAXJECTIII

Lot No: 52
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1008 fl

Cantitate minima acord cadru: 1512 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 983075.40 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 257 833.36 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

KETAMINUM 50mg/10ml, flac X 10 ml

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33661100 Anaesthetics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 2400 fl

Cantitate minima acord cadru: 3600 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 20280 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 840.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

FACTOR VIII UMAN DE COAGULARE 500UI + FACTOR VON WILLERBRAND UMAN 375 UI,PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

Lot No: 41
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1200 fl

Cantitate minima acord cadru: 1800 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 382422.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 147 266.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

INSULINUM GLARGINE 300 UI/ML, pen

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615100 Insulin
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 2400 pen

Cantitate minima acord cadru: 3600 pen

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 26892.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 80 676.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TUROCTOCOG ALFA 250UI PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SPR

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1200 spr

Cantitate minima acord cadru: 1800 spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 391680.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 175 040.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TENOFOVIRUM DISOPROXILUM FUMARATE 245 MG, COMPR. FILM

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcini si ANEXA CS

Cantitate minima acord cadru: 5040 cpr flm

Cantitate minima acord cadru: 7560 cpr flm

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 55591.20 lei fara tVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 166 773.60 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ACIDUM TRANEXAMICUM 0,5 g/5 ml, FIO

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621200 Antihaemorrhagics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 4800 fio

Cantitate minima acord cadru: 7200 fio

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 11544.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 632.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

RURIOCTOCOG ALFA PEGOL 500 UI,PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SISTEM BAXJECTIII

Lot No: 50
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru:

Cantitate minima acord cadru:

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: lei fara TVA

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1008 fl

Cantitate minima acord cadru: 1512 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 699491.52 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 098 474.56 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

COMBINATII PROBIOTIC, plic

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33612000 Medicinal products for functional gastrointestinal disorders
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 12000 plic

Cantitate minima acord cadru: 18000 plic

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 12300.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 900.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DABIGATRANUM ETEXILATUM 110MG, cp

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 12000 cp

Cantitate minima acord cadru: 18000 cp

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 28200.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 84 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DALTEPARINUM 5000 UI, spr

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 2400 spr

Cantitate minima acord cadru: 3600 spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 16596.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 788.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LIDOCAINUM 80mg/2ml, fiola X 2 ml

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33661100 Anaesthetics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 2400 fio

Cantitate minima acord cadru: 3600 fio

Valoarea celuimaimare contract subsecvent - 4164.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 492.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

AMINOPHYLLINUM 24mg/ml, fiola X10 ml

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 19200 fio

Cantitate minima acord cadru: 28800 fio

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 74592 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 223 776.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DEFERASIROXUM 360 MG, CPR

Lot No: 54
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 67200 cpr

Cantitate minima acord cadru: 100800 cpr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 997920.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 209 280.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DOXORUBICINUM 2 MG/ML,FL X 50 ML

Lot No: 58
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia Spitalului Judetea de Urgenta Giurgiu din B.dulBucuresti nr.18, Giurgiu

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcini si anexa la caietul de sarcini.

Cantitate minima estimata acord cadru: 360 fl

Cantitate maxima estimata acord cadru: 432 fl

valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent: 23132.16 lei fara tVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 104 094.72 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DOXORUBICINUM 2 MG/ML, FL X 25 ML

Lot No: 57
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu din B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima estimata cord cadru: 360 fl

Cantitate maxima estimata acord cadru: 432 fl

Valoarea maxima estimata a celui maimare contract subsecvent: 6199.68 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 898.56 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DORAVIRINUM 100 MG. CP

Lot No: 55
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33651400 Antivirals for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 6600 fl

Cantitate minima acord cadru: 9900 fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 108900.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 326 700.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DORAVIRINUM/ LAMIVUDINUM/ TENOFOVIRUM 100/300/245 MG, CP

Lot No: 56
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 14016 fl

Cantitate minima acord cadru: 21024fl

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 471988.80 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 415 966.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DEFERASIROXUM 180 MG cpr

Lot No: 53
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 16800 cpr

Cantitate minima acord cadru: 25200 cpr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 262920.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 788 760.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TUROCTOCOG ALFA 2000 UI ,PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. - SPR

Lot No: 40
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru: 1440 spr

Cantitate minima acord cadru: 2160 spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 902235.60 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 826 827.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

FONDAPARINUX SODIUM, SPR 7.5/0.6ml

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

Farmacia SJU Giurgiu, B.dul Bucuresti nr.18

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierii din caietul de sarcin si ANEXA CS.

Cantitate minima acord cadru:12000 spr

Cantitate maxima acord cadru: 18000 spr

Valorea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: 319980.00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 959 940.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținatori și subcontractanții nu trebuie sa se regaseasca în situațiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritații/entitații contractante doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii: 1.Certificatul de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale . Acest document trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul local , in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. 2.Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social; documentul trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

-alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor la bugetele locale în etapa prevazuta la art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (etapa de verificare a documentelor de calificare actualizate), ofertantii carora li s-au solicitat documentele de actualizate vor prezenta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neîncadrarea lor în prevederile art. 165, alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situațiile prevazute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractanta are obligația de a accepta o declarație pe proprie raspundere sau, daca în țara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere, o declarație autentica data în fața unui notar, a unei autoritați administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2 - evitarea conflictului de interese.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de indeplinire: Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. (Se va completa Formularul - Declarație privind evitarea conflictului de interese). Autoritatea contractanta are obligația completarii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publica.

Mentionam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Ec.Chivu George Dragos - Manager, Ec.Petcu Gherghina - Director Financiar Contabil, Dr. Preda Amalia Camelia - director medical, As.medical princ. Ciochir Silviu – director ingrijiri

NOTA:

1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2.Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corecta a procedurii de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autoritații/entitații contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Manager – Ec. Chivu George Dragos, Director financiar contabil - Petcu Gherghina, Director medical - Dr. Preda Amalia Camelia; Director Ingrijiri - As. Med. Princ. Ciochir Silviu

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016

La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitațile ce fac obiectul contractului de achiziție publica/sectoriala. Cerința se aplica inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținatori, membru al unei asocieri care completeaza informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica/sectoriala cu informațiile solicitate de catre autoritatea/entitatea contractanta – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activitații profesionale.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice straine, documentele echivalente emise în țara de rezidența, traduse în limba româna, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Autoritații/entitații contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar. întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In situația în care vor fi executate parți din contract de catre subcontractanți și/sau terți susținatori, membru al unei asocieri, dovada înregistrarii și corespondența activitaților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de catre subcontractanți și/sau terți susținatori, membru al unei asocieri pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerința nr 2.

Operatorii economici vor prezenta :

1.Autorizatia de functionare conform Legii nr.95/2006, art 800 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului M.S nr.1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie en gros de medicamente de uz uman. In cazul operatorilor economici straini se depun documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, traduse in limba romana (informatiile din certificat trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia).

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica/sectoriala cu informațiile solicitate de catre autoritatea/entitatea contractanta – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activitații profesionale.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizatia de functionare conform Legii nr.95/2006, art 800 urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritații/entitații contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar. întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

2.Declaratie pe propria raspundere ca toate medicamentele ofertate au Autorizatia de Punere pe Piata (APP) in termen de valabiliate/ Autorizatia pentru furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale; dovada ca se afla in curs de reautorizare emisa de Ministerul Sanatatii; autorizatia de comercializare, decizia de punere in aplicare a comisiei.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica/sectoriala cu informațiile solicitate de catre autoritatea/entitatea contractanta – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activitații profesionale.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Declaratie pe propria raspundere ca toate medicamentele ofertate au Autorizatia de Punere pe Piata (APP) in termen de valabiliate, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autori... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă, și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare. Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/05/2022