Szolgáltatások - 27360-2019

18/01/2019    S13

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2019/S 013-027360

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló utca 33–35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
E-mail: Jozsef.Takos@hungarocontrol.hu
Telefon: +36 12934513
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Védelmi és FBŐ szolg. a HungaroControl Zrt. rész.

Hivatkozási szám: EKR000666532018
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A HungaroControl Zrt. területén recepciós szolgáltatás nyújtása, valamint biztonságtechnikai rendszer kezelése védelmi szolgálat igénybevételével és fegyveres biztonsági őrség biztosítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 402 917 014.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HungaroControl Zrt. Irodaház (1185 Budapest, Igló utca 33–35.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Társaság Székházának (ANS I-II-III épületek) ideértve a légiforgalmi irányító központ biztonságtechnikai rendszerfelügyeletének ellátása, a Székházban recepciós feladatok ellátása. A Társaság ANS I-II-III épületeinek, navigációs állomásainak, rádióállomásainak, radarállomásainak védelmét biztosító biztonságtechnikai rendszerek felügyelete (különösen a CCTV rendszer, kerítésvédelmi rendszerek, riasztó berendezések, beléptető rendszer), működésük folyamatos figyelése, az általuk adott képek folyamatos figyelemmel kísérése. A recepciós szolgáltatás magába foglalja a telefonos feladatok ellátását, a csomagvizsgáló berendezés és fémkereső kapu kezelését.

Biztonságtechnikai rendszerfelügyeleti feladatokon belül:

— A Társaság objektumainak védelmét ellátó biztonságtechnikai rendszerek felügyelete,

— A biztonságtechnikai rendszer által adott jelzések értékelése és kezelése.

Recepciós feladatok ellátásán belül:

— A Társaság Székházába belépők számára recepciós szolgáltatás nyújtása,

— Az ANS II-III épületek között közlekedő személyek számára recepciós szolgáltatás

— A Társaság számára védelmi szolgáltatás nyújtása

— Őrzésvédelmi feladatok

Fegyveres biztonsági őrség (FBŐ) biztosításán belül:

— az objektum (Székház) kerítése által határolt terület, az azon található épületek és berendezési tárgyak ellenőrzése, a tulajdon, illetve vagyon elleni cselekmények megakadályozása, az objektum területére irányuló személy- és gépjárműforgalom irányítása, ellenőrzése az ORFK által meghatározott mindenkori létszámban,

— a hatályos jogszabályokban és őrségutasításban foglaltak alapján a létesítmény őrzés-védelme, zavartalan működésének elősegítése, a jelzőberendezések riasztásaira történő reagálás, a riasztás okának felderítése, megszüntetése által.

Az ANS épületek és a kerítéssel védett udvari területrész összesen 40 ezer m2.

A részletes feladatleírást és mennyiségeket a Műszaki Leírás tartalmazza.

I.

A IV.1.11) pont folytatása:

Értékelési szempontok:

1. Ár szempont:

1.1. Havi díj összege (nettó HUF/hónap) / Súlyszám: 70

1.2. Eseti recepciós - vagyonőr szolgáltatás nettó óradíja (nettó HUF/óra/fő) / Súlyszám: 5

1.3. Eseti fegyveres biztonsági őr szolgáltatás nettó óradíja (nettó HUF/óra/fő) / Súlyszám: 5

2. Minőségi szempont:

2.1. A szerződés teljesítésében résztvevő személyek közül újraélesztési (BLS) és defibrillátor kezelési (AED) képzéssel egyaránt rendelkező szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 5

2.2. A szerződés teljesítésében résztvevő személyek közül középfokú- vagy felsőfokú (B2, C1, C2) angol nyelvvizsgával rendelkező szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 5

2.3. A szerződés teljesítésében résztvevő, a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakemberek őrzés-védelmi szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10

II.

Az értékelési szempontok szerinti megajánlásokat az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.

III. A VI.3) pont folytatása:

11. Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 18.10.2018 Helyi idő: 15:00 [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (2)]

Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKR r. 15. § (4)-(7) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő (hirdetmény IV.2.2) pont) lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

***Folytatás a VI.4.3) III. pontjába

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat kizárásának indokai:

A műszaki leírásban több olyan munkafolyamat is megtalálható, amelyet a védelmi szolgálat és a fegyveres biztonsági őrség szoros együttműködésben lát el. A munkáltatójuk egységesítésével a kétirányú feladat végrehajtás egyértelműbbé válik, az állomány reagáló képessége felgyorsul, az együttműködés a két feladat-végrehajtó egység közt zökkenőmentessé tehető.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Az értékelési szempontokat a felhívás II.2.4) pontja tartalmazza.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési szempont esetében.

A Kbt. 114.§ (14) bekezdése alapján a Kbt. 76.§ (9) bekezdésében foglalt további adatokat és a részletes kifejtést a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 186-421052
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: HC-2018-8446
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: Saigi@civil.hu
Telefon: +36 30-2071711
Fax: +36 1-273-4440
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 555 872 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 402 917 014.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. (székhely: 1149 Budapest Angol utca 77.; adószáma: 12698084-2-44)

— Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1101 Budapest Salgótarjáni út 20.; adószáma: 10815135-2-51)

2. Nyertes ajánlattevő:

— CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. (székhely: 1149 Budapest Angol utca 77.; adószáma: 12698084-2-44)

3. Kiegészítés a V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk ponthoz:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:igen

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Személy- és vagyonvédelmi, recepciós, biztonságtechnikai rendszerfelügyeleti feladatok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

I.Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148.§-a vonatkozik.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/01/2019