Supplies - 273834-2021

01/06/2021    S104

Romania-Târgu Cărbunești: Medical equipments

2021/S 104-273834

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 061-153924)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Primăria Târgu Cărbunești
National registration number: 4898681
Postal address: Str. Trandafirilor nr. 41
Town: Târgu Cărbunești
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 215500
Country: Romania
Contact person: Dănuț Birau
E-mail: tgcarbunesti@gj.e-adm.ro
Telephone: +40 253378603
Fax: +40 253378663
Internet address(es):
Main address: www.primariacarbunesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție echipamente medicale, echipamente de protecție și dotări specifice pentru spitalul suport COVID-19 – Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, SMIS 139776

Reference number: 4898681/2021/4/139776
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului il reprezinta Achiziție echipamente medicale, echipamente de protecție și dotări specifice pentru spitalul suport COVID-19 – Spitalul de Urgenta Târgu Cărbunești, SMIS 139776 in cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice”, cod SMIS 139776, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Achizitionarea de dotari este formata din urmatoarele echipamente, organizate pe loturi:

— lot 1 – radiologie – valoare estimata: 6 140 367,40 RON fara TVA;

— lot 2 – echipamente medicale – valoare estimata: 5 042 331,19 RON fara TVA;

— lot 3 – echipamente sterilizare – valoare estimata: 1 849 811,14 RON fara TVA;

— lot 4 – echipamente intretinere/dezinfectie/sterilizare – valoare estimata: 1 333 177,96 RON fara TVA;

— lot 5 – aparate laborator – valoare estimata: 1 273 918,57 RON fara TVA;

— lot 6 – echipamente pentru morga – valoare estimata: 85 117,08 RON fara TVA;

— lot 7 – echipamente pentru tratarea deseurilor – valoare estimata: 1 359 185,34 RON fara TVA;

— lot 8 – echipamente de protectie si dezinfectanti – valoare estimata: 4 495 050,30 RON fara TVA.

Valoare estimata totala fara TVA: 21 578 958,98 RON fara TVA.

Echipamentele care se vor achizitiona, precum si cantitatile aferente acestora, sunt conform caietului de sarcini.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I) din fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 061-153924

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of:
Date: 11/05/2021
Read:
Date: 14/06/2021
Section number: IV.2.2)
Lot No: 1, 2
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of:
Date: 11/05/2021
Read:
Date: 14/06/2021
VII.2)Other additional information:

Avand in vedere ca loturile 1 si 2 au fost suspendate in data de 22.4.2021, in urma solicitarii CNSC avand la baza primirii unei contestatii, iar in data de 25.5.2021, CNSC prin Decizia 1017/C7/784, a dispus intoarcerea din suspendare si continuarea procedurii, prin actionarea butonului „Revenire din suspendare”, termenul-limita de depunere a ofertelor a fost prelungit in mod Automat pana la data de 28.5.2021. Pentru a oferii operatorilor economic timp suficient pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta a emis o erata in mod automat cu nr. EN1028455 din 25.5.2021, prin care a prelungit termenul de depunere a ofertelor pana la data de 14.6.2021, anunt ce a primit refuz de publicare. Astfel, solicitam publicarea anuntului de tip erata EN1028455 din 25.5.2021 pentru prelungirea termenului de depunerea a ofertelor in cadrul loturilor 1 si 2 pana la data de 14.6.2021.