Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 273834-2021

01/06/2021    S104

România-Târgu Cărbunești: Echipamente medicale

2021/S 104-273834

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 061-153924)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primăria Târgu Cărbunești
Număr naţional de înregistrare: 4898681
Adresă: Str. Trandafirilor nr. 41
Localitate: Târgu Cărbunești
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 215500
Țară: România
Persoană de contact: Dănuț Birau
E-mail: tgcarbunesti@gj.e-adm.ro
Telefon: +40 253378603
Fax: +40 253378663
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariacarbunesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție echipamente medicale, echipamente de protecție și dotări specifice pentru spitalul suport COVID-19 – Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, SMIS 139776

Număr de referinţă: 4898681/2021/4/139776
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il reprezinta Achiziție echipamente medicale, echipamente de protecție și dotări specifice pentru spitalul suport COVID-19 – Spitalul de Urgenta Târgu Cărbunești, SMIS 139776 in cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice”, cod SMIS 139776, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Achizitionarea de dotari este formata din urmatoarele echipamente, organizate pe loturi:

— lot 1 – radiologie – valoare estimata: 6 140 367,40 RON fara TVA;

— lot 2 – echipamente medicale – valoare estimata: 5 042 331,19 RON fara TVA;

— lot 3 – echipamente sterilizare – valoare estimata: 1 849 811,14 RON fara TVA;

— lot 4 – echipamente intretinere/dezinfectie/sterilizare – valoare estimata: 1 333 177,96 RON fara TVA;

— lot 5 – aparate laborator – valoare estimata: 1 273 918,57 RON fara TVA;

— lot 6 – echipamente pentru morga – valoare estimata: 85 117,08 RON fara TVA;

— lot 7 – echipamente pentru tratarea deseurilor – valoare estimata: 1 359 185,34 RON fara TVA;

— lot 8 – echipamente de protectie si dezinfectanti – valoare estimata: 4 495 050,30 RON fara TVA.

Valoare estimata totala fara TVA: 21 578 958,98 RON fara TVA.

Echipamentele care se vor achizitiona, precum si cantitatile aferente acestora, sunt conform caietului de sarcini.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I) din fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/05/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 061-153924

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 11/05/2021
A se citi:
Data: 14/06/2021
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1, 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 11/05/2021
A se citi:
Data: 14/06/2021
VII.2)Alte informații suplimentare:

Avand in vedere ca loturile 1 si 2 au fost suspendate in data de 22.4.2021, in urma solicitarii CNSC avand la baza primirii unei contestatii, iar in data de 25.5.2021, CNSC prin Decizia 1017/C7/784, a dispus intoarcerea din suspendare si continuarea procedurii, prin actionarea butonului „Revenire din suspendare”, termenul-limita de depunere a ofertelor a fost prelungit in mod Automat pana la data de 28.5.2021. Pentru a oferii operatorilor economic timp suficient pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta a emis o erata in mod automat cu nr. EN1028455 din 25.5.2021, prin care a prelungit termenul de depunere a ofertelor pana la data de 14.6.2021, anunt ce a primit refuz de publicare. Astfel, solicitam publicarea anuntului de tip erata EN1028455 din 25.5.2021 pentru prelungirea termenului de depunerea a ofertelor in cadrul loturilor 1 si 2 pana la data de 14.6.2021.