Dienstleistungen - 273931-2019

12/06/2019    S111    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Konzessionsvergabeverfahren 

Estland-Tallinn: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2019/S 111-273931

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 237-542530)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tallinna Ettevõtlusamet
75023817
Vabaduse väljak 7
Tallinn
15199
Estland
Kontaktstelle(n): Kristel Kivijärv
Telefon: +372 6404270
E-Mail: kristel.kivijarv@tallinnlv.ee
NUTS-Code: EE

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tallinn.ee

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Korraldatud jäätmevedu Lasnamäe veopiirkonnas nr 10

Referenznummer der Bekanntmachung: 203410
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Lasnamäe veopiirkonnas nr 10. Riigihankega on hõlmatud segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed ning paber ja kartong.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 237-542530

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Majanduslik ja finantsseisund
Anstatt:

3) Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2017) kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 1 000 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada hankepassis andmed oma viimase riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta (2017) kogu majandustegevuse netokäibe kohta. Hankija nõudmisel, kui andmed ole avaliku andmebaasi kaudu kättesaadavad, tuleb pakkujal esitada enda viimase majandusaasta (2017) aruanne või selle väljavõte.

muss es heißen:

3) Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2018) kogu majandustegevuse netokäive peab olema vähemalt 1 000 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada hankepassis andmed 2018. majandusaasta kogu majandustegevuse netokäibe kohta. Hankija nõudmisel, kui andmed ei ole avaliku andmebaasi kaudu kättesaadavad, tuleb pakkujal esitada 2018. majandusaasta aruanne või selle väljavõte.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Anstatt:

1) Pakkuja omandis peavad olema riigihanke objektiks olevate tööde teostamiseks vähemalt kaks tehniliselt korras jäätmeveokit või pakkujal peab olema sõlmitud eelleping vastavate veokite kasutusõiguse omandamiseks alates 1.10.2019. Jäätmeveokiga peab olema võimalik tühjendada Tallinna Linnavolikogu 8.9.2011. a määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 15 lõikes 2 nimetatud kogumismahuteid, välja arvatud süvakogumismahuteid. Jäätmeveokid peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele:

1. Jäätmete kogumiseks ja vedamiseks kasutatavad jäätmeveokid peavad vastama vähemalt Euro VI heitmenormidele (välja arvatud presskonteinerite veok) ja olema varustatud kogumisvahendite tühjendamiseks vajaliku tõstemehhanismiga. Kui jäätmeveokite vastavust vähemalt Euro VI standarditele ei ole sertifitseeritud, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud samaväärne standard, esitab pakkuja tõendusmaterjali jäätmeveokite samaväärsele standardile vastavuse kohta. Pakkujal peab olema võimalik kasutada vähemalt 2 jäätmeveokit. Kui pakkuja kasutab veokeid, mis on ette nähtud töötama alternatiivsete kütuseliikide või -süsteemide jõul (nt biokütused, elektri- ja vesinikkütused või hübriidsõidukisüsteemid), peab pakkuja esitama sõiduki tehnilised andmed, milles on esitatud kõnealused tehnilised või kütusetehnoloogia kirjeldused.

2. Jäätmeveokid peavad olema varustatud kaaluga ning tehnilise vahendiga jäätmemahutite tuvastamiseks kiibi, vöötkoodi või muu tehnilise lahendusega, mis võimaldab kogumismahuti tühjendamise käigus määrata mahutis olevate jäätmete massi. Kaal peab olema taadeldav ja taadeldud. Jäätmeveokite varustatus kaaluga ning jäätmemahutite tuvastamine kiibi, vöötkoodi või muu tehnilise lahendusega (igal mahutil unikaalne ID) peab kokkuvõttes võimaldama jäätmevaldajate poolt tasu maksmise osaliselt jäätmete massi järgi.

3. Jäätmeveokid peavad olema varustatud GPS jälgimissüsteemiga ning tellijale ja jäätmete vastuvõtjale peab olema tagatud reaalajas veokite teekonna jälgimine veebipõhise lahenduse abil (Navirec, Ecofleet või samaväärne) kogu teenindusaja vältel. Veokite GPS logi peab olema jälgitav vähemalt viimase 3 kuu kohta.

Pakkujal tuleb esitada hankepassis veol kasutatavate veokite loetelu nimekiri. Kui pakkumuse esitamise hetkel ei ole pakkuja omandis teenuse osutamiseks vajalikke jäätmeveokeid, esitab pakkuja hankija nõudmisel eellepingud jäätmeveokite kasutusõiguse omandamise kohta alates 1.10.2019.

muss es heißen:

1) Pakkujal peab teenuse osutamiseks olema vähemalt kaks jäätmeveokit, mis vastavad vähemalt Euro VI heitmenormidele või pakkujal peab olema sõlmitud eelleping teenuse osutamiseks vajalike jäätmeveokite kasutusõiguse omandamiseks alates 1.12.2019. Kui jäätmeveokite vastavust vähemalt Euro VI standardile ei ole sertifitseeritud, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud samaväärne standard, esitab pakkuja tõendusmaterjali jäätmeveokite samaväärsele standardile vastavuse kohta.

Pakkujal tuleb esitada hankepassis teenuse osutamisel kasutatavate jäätmeveokite loetelu, märkides juurde, millisele heitmenormide standardile jäätmeveokid vastavad. Kui pakkumuse esitamise hetkel ei ole pakkuja omandis teenuse osutamiseks vajalikke jäätmeveokeid, esitab pakkuja hankija nõudmisel eellepingud jäätmeveokite kasutusõiguse omandamise kohta 1.12.2019.

Abschnitt Nummer: I.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Hankija nimi
Anstatt:

Tallinna Keskkonnaamet

muss es heißen:

Tallinna Ettevõtlusamet

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: