TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 274087-2019

13/06/2019    S112

Belgia-Bryssel: Moduuleista koostuvien rakennusten vuokraus

2019/S 112-274087

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto
Postiosoite: Rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1148
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Procurement Coordination Unit
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 22818062
Faksi: +32 22800262
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4925
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4965
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Moduuleista koostuvien rakennusten vuokraus

Viitenumero: UCA 19/015
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
44211100 Modulaariset ja siirrettävät rakennukset
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö koskee nelivuotisen puitesopimuksen solmimista sellaisten moduuleista koostuvien rakennusten vuokraamiseksi vuosittain sekä satunnaisesti tarvittaessa, joita tarvitaan turvallisuustarkastuspisteiden vahvistamiseksi Euroopan neuvoston kokousten, monenkeskisten huippukokousten, vähemmän muodollisten kokousten tai minkä muun tahansa kyseisenlaisia tarkastuspisteitä vaativan tapahtuman aikana.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on neljän moduuleista koostuvan rakennuksen vuosittainen vuokraaminen turvallisuustarkastuspisteiden vahvistamiseksi korkean tason tapahtumien aikana sekä yhden tai kahden moduuleista koostuvan lisärakennuksen vuokraaminen ennalta odottamattomia tai poikkeuksellisia tilanteita varten. Sihteeristö ennakoi palveluja tarvittavan 12 vuosittaista tapahtumaa varten. Yllä ilmoitetut määrät voivat vaihdella ylöspäin tai alaspäin poliittisesta kehityksestä riippuen. Sopimuksella on 4 vuoden enimmäiskestoaika.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/08/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/08/2019
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

Tarjousten avaustilaisuus pidetään Euroopan unionin neuvoston toimitiloissa.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Kutakin tarjoajaa voi edustaa korkeintaan yksi henkilö, jonka osallistuminen tulee ilmoittaa ennen 8.8.2019 klo 12.00. tarjousten avaustilaisuutta voidaan joutua siirtämään lyhyellä varoitusajalla, mikäli pääsihteeristön toimitiloissa järjestetään odottamattomia tapahtumia tarjousten avaustilaisuudelle suunniteltuna päivänä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava unionin yleiseltä tuomioistuimelta 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa. Aikarajoja jatketaan etäisyyden takia kiinteällä 10 päivän ajanjaksolla riippumatta asianomaisen henkilön sijoittautumispaikasta tai tavallisesta asuinpaikasta.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postiosoite: Rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 2818060
Faksi: +32 22800262
Internetosoite: http://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/06/2019