Bauleistung - 274301-2019

13/06/2019    S112    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Tschechien-Jihlava: Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2019/S 112-274301

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Nationale Identifikationsnummer: 00090450
Postanschrift: Kosovská 1122/16
Ort: Jihlava
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Postleitzahl: 586 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno, Helfertova 2040/13, 613 00, ČESKÁ REPUBLIKA
E-Mail: zakazky@akfiala.cz
Telefon: +420 541211528

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ksusv.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Správa a údržba silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2019 – 2022 (pro okresy Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Referenznummer der Bekanntmachung: KSUSVRD1018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a 5 dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v kraji Vysočina (v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou).

Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je rámcově specifikován v návrhu rámcové dohody a v obchodních a platebních podmínkách, které tvoří přílohu rámcové dohody, (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení), a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 1 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928110 Straßen-Leitplanken
44212120 Konstruktionen für Brücken
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45112400 Aushubarbeiten
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45221220 Durchlässe
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45233160 Pfade und andere ungeteerte Wege
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
45233228 Oberflächenbeschichtungsarbeiten
45233290 Installation von Straßenschildern
45262510 Steinbauarbeiten
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Hauptort der Ausführung:

Oblast okresu Třebíč

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Třebíč.

Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je rámcově specifikován v návrhu rámcové dohody a v obchodních a platebních podmínkách, které tvoří přílohu rámcové dohody, (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení), a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 2 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928110 Straßen-Leitplanken
44212120 Konstruktionen für Brücken
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45112400 Aushubarbeiten
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45221220 Durchlässe
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45233160 Pfade und andere ungeteerte Wege
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
45233228 Oberflächenbeschichtungsarbeiten
45233290 Installation von Straßenschildern
45262510 Steinbauarbeiten
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Hauptort der Ausführung:

Oblast okresu Žďár nad Sázavou

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 2 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Žďár nad Sázavou.

Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je rámcově specifikován v návrhu rámcové dohody a v obchodních a platebních podmínkách, které tvoří přílohu rámcové dohody, (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení), a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 063-145431
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Část 1 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Část 2 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách a v písemných zprávách zadavatele.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019