Services - 274321-2020

12/06/2020    S113

Netherlands-Arnhem: Energy-efficiency consultancy services

2020/S 113-274321

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: De Connectie (namens gemeente Arnhem)
National registration number: 66683270
Postal address: Eusebiusbuitensingel 53
Town: Arnhem
NUTS code: NL226 Arnhem/Nijmegen
Postal code: 6828 HZ
Country: Netherlands
Contact person: Renate Monsees
E-mail: aanbesteden@connectie.nl
Telephone: +31 263774888

Internet address(es):

Main address: http://www.connectie.nl

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181174

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272554&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272554&B=CTMSOLUTION
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Adviesbureaus energietransitie Gemeente Arnhem

Reference number: 478782
II.1.2)Main CPV code
71314300 Energy-efficiency consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Gemeente Arnhem wenst een raamovereenkomst aan te gaan voor de energietransitie van Arnhem naar een klimaatneutraal Arnhem met drie adviesbureaus per perceel (er zijn twee percelen) voor twee jaar met een optie tot verlenging twee maal met één jaar.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1:

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71313000 Environmental engineering consultancy services
65400000 Other sources of energy supplies and distribution
71314300 Energy-efficiency consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL226 Arnhem/Nijmegen
Main site or place of performance:

Arnhem

II.2.4)Description of the procurement:

Technisch onderzoek naar en advies over duurzame warmtebronnen en onderzoek en advies naar de technische en financiële haalbaarheid van een energieconcept voor een wijk/buurt.

— onderzoeken naar aanwezigheid en exploitatie van (ultradiepe) geothermie,

— onderzoeken van lokale lage - en middentemperatuurbronnen voor de hele stad: beschikbaarheid en capaciteit van LT/MT-bronnen toegespitst op de vraag in diverse wijken (denk aan bodemenergie/WKO, thermische energie oppervlaktewater (TEO), thermische energie afvalwater (TEA), biogas, thermische zonne-energie, waterstof, "all-electric" warmteoplossingen),

— ontwikkelen van energievisie voor een wijk/buurt. Met in het verlengde een bronnenstrategie; in welke wijk/buurt zet je (bij voorkeur) welke regionale danwel lokale bron in,

— haalbaarheidsstudie naar de technische en financiële haalbaarheid van energieconcepten voor een wijk of buurt,

— opstellen van een integrale "businesscase" welke inzicht geeft in alle financiële onderdelen van de energietransitie in een wijk/buurt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Twee (2) keer een maximum van twaalf (12) maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2:

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314300 Energy-efficiency consultancy services
65400000 Other sources of energy supplies and distribution
71313000 Environmental engineering consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL226 Arnhem/Nijmegen
Main site or place of performance:

Arnhem

II.2.4)Description of the procurement:

Strategisch advies duurzame stedelijke warmte-infrastructuur/"governance" energietransitie.

— warmte(net)strategie/visie op warmte-infrastructuur,

— collectieve warmte-infrastructuur (waar hoge, midden en lage temperatuur),

— marktordening warmte en warmtewet 2.0,

— mogelijkheden (gemeentelijk/regionaal) warmtebedrijf.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Twee (2) keer een maximum van twaalf (12) maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie hoofdstuk 3 van het aanbestedingsdocument.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie hoofdstuk 3 van het aanbestedingsdocument.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie hoofdstuk 3 van het aanbestedingsdocument.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/08/2020
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2020