Bauleistung - 274323-2019

13/06/2019    S112    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Knurów: Bauarbeiten

2019/S 112-274323

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 084-198314)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Knurów - Pełnomocnik Zamawiającego
ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów
44-190
Polen
Kontaktstelle(n): Kornelia Loch
Telefon: +48 323392308 / 3233392292
E-Mail: zp@knurow.pl
Fax: +48 323392292 / 324419744 / 322351521
NUTS-Code: PL229

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.knurow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja ...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.37.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji.

Mając na uwadze prawidłową eksploatację budynku w przyszłości przewidziano wykonanie:

1) robót rozbiórkowych związanych z termomodernizacją budynku;

2) robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku;

3) robót budowlanych związanych z likwidacją ogrzewania węglowego i wykonaniem instalacji gazowej, instalacji co, cwu oraz wentylacji mechanicznej;

4) robót budowlanych pozostałych.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 084-198314

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 16/08/2019
muss es heißen:
Tag: 25/08/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: