Lieferungen - 274347-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Vorabinformation ohne Aufruf zum Wettbewerb - Entfällt 

Tschechien-Hradec Králové: Krankenhausbetten

2019/S 112-274347

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Fakultní nemocnice Hradec Králové
00179906
Sokolská 581
Hradec Králové - Nový Hradec Králové
500 05
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Vladimír Duchoň
Telefon: +420 495832512
E-Mail: vladimir.duchon@fnhk.cz
NUTS-Code: CZ052

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.fnhk.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lůžka

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33192120
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardních elektricky stavitelných lůžek, standardních elektricky stavitelných lůžek s pohonem 5. kolečka, resuscitačních lůžek, lůžek pro vyšší intenzivní péči a lůžek pro nižší intenzivní péči, a to vč. stolků. Předmětem veřejné zakázky je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 20 500 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Standardní elektricky stavitelná lůžka

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052
Hauptort der Ausführung:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardních elektricky stavitelných lůžek, a to vč. stolků. Předmětem této části je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kupní smlouva na dodávku lůžek bude uzavřena na dobu 48 měsíců, servisní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Standardní elektricky stavitelná lůžka s pohonem 5. kolečka

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052
Hauptort der Ausführung:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardních elektricky stavitelných lůžek s pohonem 5. kolečka, a to vč. stolků. Předmětem této části je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 450 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kupní smlouva na dodávku lůžek bude uzavřena na dobu 48 měsíců, servisní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Resuscitační lůžka

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052
Hauptort der Ausführung:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky resuscitačních lůžek, a to vč. stolků. Předmětem této části je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 950 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kupní smlouva na dodávku lůžek bude uzavřena na dobu 48 měsíců, servisní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lůžka pro vyšší intenzivní péči

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052
Hauptort der Ausführung:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lůžek pro vyšší intenzivní péči, a to vč. stolků. Předmětem této části je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 550 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kupní smlouva na dodávku lůžek bude uzavřena na dobu 48 měsíců, servisní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lůžka pro nižší intenzivní péči

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052
Hauptort der Ausführung:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lůžek pro nižší intenzivní péči, a to vč. stolků. Předmětem této části je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 550 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kupní smlouva na dodávku lůžek bude uzavřena na dobu 48 měsíců, servisní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou.

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
17/07/2019

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek - K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň 1 významné dodávky (pro každou část veřejné zakázky, do které podává nabídku) poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

2) Dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona – popisy a fotografie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Za významnou dodávku se pro případ plnění předmětu veřejné zakázky považuje dodávka min.:

Pro část 1 - 120 lůžek,

Pro část 2 - 18 lůžek,

Pro část 3 - 10 lůžek,

Pro část 4 - 10 lůžek,

Pro část 5 - 18 lůžek.

Se stejnými nebo srovnatelnými parametry, jaké zadavatel požaduje v rámci předmětu té části veřejné zakázky, do které účastník podává nabídku.

Z předloženého seznamu musí být zřejmý jak věcný (název a modelové označení), tak finanční rozsah plnění.

Předložený seznam musí zároveň obsahovat identifikační údaje objednatele a kontaktní údaje na oprávněnou osobu objednatele za účelem případného ověření si předložených informací, a to alespoň v rozsahu telefonní číslo a e-mail.

2) Předložení vyobrazení a technického popisu nabízeného předmětu plnění, z něhož bude patrné splnění předmětu veřejné zakázky.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:
22/07/2019

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019