Lieferungen - 274537-2019

13/06/2019    S112    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Netzausrüstung

2019/S 112-274537

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Sztuki Wojennej
Postanschrift: al. Gen. A. Chruściela 103
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-910
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Olszewska
E-Mail: s.olszewska@akademia.mil.pl
Telefon: +48 261814547
Fax: +48 261814085

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.akademia.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW

Referenznummer der Bekanntmachung: PK.ZZP.261.45.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawu serwera JTLS

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48820000 Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu serwera JTLS zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Obudowa

— Typu Rack, wysokość 2U,

— Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack

Płyta główna

— Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych).

Procesory

— Zainstalowane dwa procesory minimum 20-rdzeniowe w architekturze x 86 osiągające

W oferowanym serwerze w testach wydajności w teście wydajności PASSMARK SOFTWARE, CPU Benchmarks [DUAL CPU] wynik, co najmniej 37650 punktów (https://www.cpubenchmark.net).

Pamięć RAM

— Zainstalowane 512 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered,

— Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing.

Kontrolery dyskowe, I/O

— Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60 1GB pamięci podręcznej cache z podtrzymaniem bateryjnym.

Napędy optyczne

— Zainstalowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW

Dyski twarde

— Zainstalowane 3 dyski SAS 12G SSD 2,5” o pojemności minimum 1,92 TB każdy, dyski Hotplug,

— Dyski klasy serwerowej, nie jest dopuszczalne stosowanie innych dysków niż rekomendowanych przez producenta serwera.

Kontrolery LAN

— Minimum 2 x 10Gb/s BASE-T LAN, ze wsparciem iSCSI, iSCSI boot i teamingu, RJ-45,

— minimum 4 x 1Gbit Ethernet, RJ-45

Porty

— zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA,

— minimum 4 x USB, wszystkie w standardzie 3.0.

Zasilanie, chłodzenie

— Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94 % (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 800W,

— przewody zasilające do szafy rack, długości 4m, zakończone wtyczką do gniazd zasilających 230V,

— Redundantne wentylatory hotplug.

Zarządzanie

— Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera,

— Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

• Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera,

• Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym,

• Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH),

• Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii

• Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP),

• Możliwość przejęcia konsoli tekstowej,

• Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM),

• Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych).

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).

Wspierane OS

— Windows 2012 R2, VMware 6.0, SLES 12, RHEL 7

Do serwera dołączone będą:

— 6 sztuk kabli FTP min. CAT 5e, 5m,

— Klawiatura i mysz,

— Red Hat Enterprise Linux Academic Server, Self-support (16 sockets)

(Up to 1 guest) with Smart Management lub równoważne – licencja na 3 lat. Dostarczone oprogramowanie ma zapewniać pracę serwera w sieci jawnej oraz w sieciach innych niż jawne. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego ww. oprogramowanie jest jedynym oprogramowaniem, wspieranym przez producenta wykorzystywanego w CSiKGW systemu symulacyjnego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

1) Cena (C) – 60 %

2) Okres gwarancji (Og) – 20 %

3) Gwarantowany czas naprawy (Czn) – 20 %

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 2 900,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa switchy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa switchy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Switch do punktu dystrybucyjnego 10/40G - 2 kpl.

Przełącznik musi być wyposażony w poniższe porty:

1. Minimum 24 porty 10 Gbase-T (RJ-45);

2. Minimum 1 dodatkowy port uplinku 40BASE-SR4 QSFP +

Z zainstalowanymi modułami nadawczo - odbiorczymi typu QSFP + 40GBASE-SR4 (złącze MPO12 OM4 850 nm);

3. Port konsoli w każdym przełączniku.

Uwaga!:

Wszystkie moduły nadawczo - odbiorcze muszą być tego samego producenta co przełącznik.

1. Możliwość zamontowania w szafie 19 cali, wysokość urządzenia 1RU;

2. Obsługa przełączania w warstwie drugiej i trzeciej (IPv4 oraz IPv6) modelu OSI na wszystkich portach;

3. Obsługa VLAN (zgodnie z IEEE 802.1 Q) w ilości nie mniejszej niż 4000;

4. Przepustowość przełączania nie mniejsza niż 300Gb/s bez blokady;

5. Minimum 1 zasilanie 230 VAC ± 10 %, 50 Hz.

1. Rapid Spanning Tree;

2. Multiple Spanning Tree Instances;

3. Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP);

4. Mechanizmy redundancji bramy (HSRP, VRRP lub równoważny);

5. Przełącznik musi być przystosowany do pracy ciągłej w temperaturach otoczenia z zakresu 0 – 45 oC;

1. SNMP (wersje 1, 2c i 3) ze wsparciem pułapek oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9.

2. Switch musi być wyposażony w dedykowany port konsoli;

3. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh v2, a także za pośrednictwem interfejsu www (https/ssl).

4. Przełącznik musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne:

Logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”;

PING;

TRACEROUTE;

Kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port w celu analizy network analyzerem lub RMON;

Zdalny monitoring (RMON): Osadzone oprogramowanie RMON wspierające cztery grupy RMON (historia, statystyki, alarmy

I zdarzenia) dla polepszenia zarządzania, monitorowania

I analizowania ruchu;

5. Przełącznik musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmwere’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą);

6. Możliwość definiowania kont administratorów/użytkowników

Z różnym poziomem uprawnień.

7. Wsparcie dla routingu pomiędzy sieciami VLAN statycznego oraz dynamicznego RIP, RIPv2, OSPF;

8. Wsparcie dla mechanizmu priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS w warstwie 2 i 3 OSI dla ruchu wchodzącego

I wychodzącego;

9. Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie sieci VLAN oraz interfejsów warsty 3 dla kryteriów z warstw 3-4 (nie mniej niż 200 reguł filtrowania);

10. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmy bezpieczeństwa jak portsecurity (lub równoważny), limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping;

11. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu

I przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 10 poprzednich konfiguracji.

12. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 2000 adresów MAC;

13. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność netFlow lub równoważną umożliwiającą monitorowanie ruchu w warstwach 3 i 4 modelu OSI dla pakietów IPv4;

14. Obsługa RADIUS, klient DHCP, BootP, SNTP;

Dopuszcza się, aby wymagane standardy były obsługiwane w wersjach nowszych niż wymienione powyżej.

Dokumentacja Karty gwarancyjne, instrukcje.

Akcesoria Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw zawierał:

1. komplet montażowy do szafy Rack;

2. Komplet patchcordów światłowodowych wielomodowych dł. 3 m MPO/LC 12 OM4 MM 50/125 850 nm (ilość patchcordów równa sumie portów QSPF+ - min. 1 szt.);

3. Komplet patchcordów światłowodowych wielomodowych dł. 15 m MPO/MPO 12 OM4 MM 50/125 850 nm (ilość patchcordów równa sumie portów QSPF+ - min. 1 szt.);

4. Kabel zasilający EU Power Cord, 230VAC;

5. Kabel konsolowy z przejściem na USB.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

1) Cena (C) – 60 %

2) Okres gwarancji (Og) – 20 %

3) Gwarantowany czas naprawy (Czn) – 20 %

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa terminala wideokonferencyjnego.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32232000 Videokonferenzeinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa terminala wideokonferencyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Zestaw terminal wideokonferencyjny grupowy

Z MCU – 1 kpl.

Urządzenie pełniące funkcję terminala wideo z mostkiem (MCU) do połączeń wielopunktowych, przygotowanego do przewożenia oraz przeznaczonego do zastosowania w sali konferencyjnej dla około 10 – 15 osób

Minimalne wymagania:

Konstrukcja wideoterminala - urządzenie musi posiadać w zestawie komponenty:

Ruchoma kamera,

Jednostka centralna (kodek wideokonferencyjny z system operacyjnym

I oprogramowaniem – kompletne rozwiązanie zapewniające poprawną pracę urządzenia);

Mikrofon stołowy zewnętrzny – 2 szt. (dł. przewodów minimum 5m i 7m dla każdego mikrofonu);

Panel sterowania;

Zestaw kabli niezbędnych do podłączenia wszystkich komponentów zestawu;

Sterowanie wszystkimi elementami wyposażenia zestawu (kamera, kodek) za pomocą dotykowego, kolorowego panelu sterowania;

Musi obsługiwać połączenia wideo w protokołach:

H.323, SIP;

H.239, BFCP;

H.264; H.265;

H.460.18, H.460.19, połączenia SIP poprzez zapory sieciowe z wykorzystaniem protokołu równoważnego do H.460;

Obsługa połączeń wideo punkt-punkt w sieci IP z maksymalną przepustowością nie mniejszą niż 6Mb/s;

Obsługa szyfrowanych połączeń wideo wielostronnych z co najmniej 4 lokalizacjami w jakości co najmniej 720p;

Przy połączeniach wielopunktowych indywidualny transkoding audio i wideo dla każdego uczestnika spotkania oraz możliwość połączenia w jednej konferencji terminali SIP/H.323/VoIP;

Zapewnia wysyłanie i odbieranie obrazu w rozdzielczościach (przy 30 ramkach/sek.):

CIF, w288p, 448p, w448p, 4CIF, w576p, VGA, SVGA, XGA, WXGA;

HD720p, HD1080p;

Obsługa szyfrowanych połączeń:

W protokole H.323 oraz w protokole SIP;

Połączeń z wykorzystaniem protokołów H.239 i BFCP;

Standardem H.235 oraz standardem AES;

Z automatyczną wymianą klucza;

Przy połączeniach punkt–punkt musi obsługiwać drugi strumień wideo w protokołach H.239

I BFCP z minimalną rozdzielczością 1080p i odświeżaniem 30kl/s. (rozdzielczość obrazu

W drugim strumieniu nie może wpływać na rozdzielczość obrazu w strumieniu przesyłanym

W kanale głównym);

Możliwość dołączenia dodatkowego wyświetlacza wraz z możliwością rozdzielenia obrazów wysyłanych głównym i dodatkowym kanale wideo;

Zapewnia obsługę dźwięku w połączeniach wideo w protokołach:

G.711, G.722, G.722.1;

MPEG4 AAC-LD Mono, MPEG4 AAC-LD Stereo;

Zapewnia wsparcie dla funkcjonalności i protokołów

Z rodziny IP:

DNS, DiffServ, TCP/IP, DHCP;

Automatyczne odnajdowanie gatekeepera H.323;

Pobieranie czasu i daty z serwera NTP;

HTTPS, SOAP, XML, SSH, HTTP;

Zabezpieczenie hasłem dostępu poprzez interfejs IP;

Możliwość wyłączenia usług IP: HTTP, HTTPS, SSH;

Obsługa 802.1q oraz uwierzytelniania 802.1x;

Funkcje książki adresowej:

Lokalna książka adresowa przechowywana w pamięci terminala dla minimum

200 wpisów;

Obsługa dostępu do centralne książki adresowej z nieograniczoną ilością wpisów;

Historia połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych wraz datą

I godziną;

Ruchoma kamera cyfrowa zapewnia:

Zoom optyczny minimum 8x, oraz cyfrowy minimum x2;

Rozdzielczość Full HD 1080p z częstotliwością odświeżania 60 klatek/s;

Obrót - minimum +/- 100 stopni,

Pochylenie - minimum +/- 20 stopni;

Automatyczne ustawianie ostrości i balansu bieli;

Minimalny kąt widzenia kamery w poziomie 80 stopni;

Co najmniej jeden wbudowany w kamerę wyjściowy interfejs HDMI;

Możliwość sterowania ustawieniami za pomocą panelu dotykowego

Wej./wyj. wideo:

Minimum wej. 3x HDMI;

Minimum wyj. 2x HDMI;

Wej./wyj. audio:

Minimum wej. 3x 3,5mm mini Jack – do podłączenie mikrofonów;

Minimum wej. 1x HDMI (zapewniające dźwięk np. z PC);

Minimum wyj. 1x 3,5mm mini Jack;

Posiada co najmniej 1 port LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000;

Posiada co najmniej jeden porty USB;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

1) Cena (C) – 60 %

2) Okres gwarancji (Og) – 20 %

3) Skuteczny czas naprawy (Czn) – 10 %

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ciąg dalszy z sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

Zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem

Stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,

8) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,

9) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie wraz z dowodami określającymi, czy dostawy wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ, zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uwaga, numeracja przeniesiona z SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) pkt 2) – 4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— mnie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

— wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— mnie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 4 pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) ust. 4 pkt 2, 3, 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uwaga, numeracja przeniesiona z SIWZ.

3. Podmioty inne

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania

Mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik

Nr 5 do SIWZ.

3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału

W postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa Jednolite Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące także tych podmiotów.

6) Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ. W zakresie części IV JEDZ winna zostać tylko sekcja „”.

7) Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy

Je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie, że należycie wykonał:

Część 1

a) minimum 1 dostawę (umowę), której przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu teleinformatycznego fabrycznie nowego, a wartość dostawy (umowy) nie była mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto;

Część 2

a) minimum 1 dostawę (umowę), której przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu teleinformatycznego fabrycznie nowego, a wartość dostawy (umowy) nie była mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto;

Część 3

a) minimum 1 dostawę (umowę), której przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu wideokonferencyjnego fabrycznie nowego, a wartość dostawy (umowy) nie była mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto;

Wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z sekcji II.) - Część 2

Warunki gwarancji standardowa

Gwarancja min. 24 miesiące D2D (Door-to-door). Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia roboczego.

Możliwość pobierania dokumentacji i firmwaru z jednej lokalizacji w sieci Internet.

Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim.

Inne Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta, że oferowany

Do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg.

Switch 1Gbps - 15 kpl.

Przełącznik musi być wyposażony w poniższe porty:

1. minimum 24 porty 10/100/1000 Ethernet (1000Base-T) RJ-45;

2. minimum 1 port 1000BASE-SX SFP z zainstalowanymi modułami nadawczo -odbiorczymi typu SFP 1000BASE-SX (Styk LC, 850 nm, wielomodowy, OM3, moduły powinny zapewnić łączność na min. 200 m);

Uwaga!:

Wszystkie moduły nadawczo - odbiorcze muszą być kompatybilne

Z przełącznikiem.

1. Obsługa VLAN (zgodnie z IEEE 802.1 Q) w ilości nie mniejszej niż 256;

2. Przepustowość przełączania nie mniejsza niż 56Gb/s;

3. Brak PoE;

4. Zasilanie 230 VAC ± 10 %, 50 Hz.

1. Spanning Tree Protocol;

2. Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP);

3. Przełącznik musi być przystosowany do pracy ciągłej w temperaturach otoczenia z zakresu 0 – 40 oC;

1. SNMP (wersje 1, 2c i 3) ze wsparciem pułapek oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9.

2. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez, telnet, ssh v2, a także za pośrednictwem interfejsu www (https/ssl);

3. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection,

4. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 2000 adresów MAC;

5. Obsługa RADIUS, IGMP snooping;

Dopuszcza się aby wymagane standardy były obsługiwane w wersjach nowszych niż wymienione powyżej.

Karty gwarancyjne, instrukcje.

Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw zawierał:

1. Kabel zasilający EU Power Cord, 230VAC;

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

Ciąg dalszy z sekcji II.2.4) - Część 3

Musi posiadać w zestawie uchwyt oraz inne elementy umożliwiającą zamontowanie kamery nad zewnętrznym monitorem;

Wszystkie elementy rozwiązania muszą pochodzić od jednego producenta i być objęte wspólną gwarancją i serwisem producenta

Akcesoria

Podstawa do zamontowania kamery na telewizorze/monitorze;

Stabilny statyw z regulowaną wysokością do zamontowania kamery o wysokości maksymalnej 140 cm oraz futerał/pokrowiec ochronny do transportu statywu;

Stołowy mikrofon moderatora konferencji o parametrach:

Mikrofon ze statywem typu „gęsia szyjka” o konstrukcji modułowej z możliwością wymiany przetwornika mikrofonowego,

Przetwornik mikrofonowy (kapsuła) pojemnościowy o charakterystyce: superkardioidalna/maczugowa,

Pasmo przenoszenia m.cz.: 50 – 20 000 Hz,

Metalowa szyjka mikrofonowa z elastycznym przegubem o długości: maksymalnie 160 mm,

Zasilanie fantom 12 – 48 V,

Złącze XLR 3-M,

Metalowy pulpit stołowy z wyłącznikiem do mikrofonu ze złączami XLR 3-F (gęsia szyjka), XLR 3-M (sygnał wyjściowy),

Kabel mikrofonowy dł. 9 m (przedłużacz) ze złączem XLR-3 oraz uchwyt sufitowy do zawieszenia kapsuły mikrofonowej,

Aktywne kolumny głośnikowe 2.0 zapewniające nagłośnienie w sali dla ok.15 osób

O parametrach:

Kolumny minimum dwudrożne,

Sterowanie wbudowane w kolumnę,

Regulacja głośności oraz korekcja niskich i średnich częstotliwości,

Minimalna moc: 2 x 15 W,

Minimalne pasmo przenoszenia: maksimum 100 Hz,

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3) - Część 3

Maksymalne pasmo przenoszenia: minimum 19 kHz,

Minimum jedno wejście liniowe w standardzie: 3,5 mm mini-jack,

Waga maksymalnie 6 kg,

Kolor ciemny (czarny lub szary),

Zestaw kabli niezbędnych do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza i systemu nagłośnienia (HDMI 3 m i 5 m; audio „mini-jack” - „mini-jack” 3 m i 5 m),

Trwałe opakowanie transportowe: walizka/pojemnik umożliwiająca bezpieczny i wygodny transport jednostki centralnej wraz z kamerą, mikrofonami i kompletnym okablowaniem - należy uwzględnić transport w warunkach polowych

Wykonanie niezbędnych prac usługowych (montaż, uruchomienie, konfiguracja i szkolenie personelu).

Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta w okresie minimum 3 lat

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/07/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 19.7.2019 r. o godz. 11:00 – budynek nr 4 – pokój nr 125 (I piętro) w siedzibie Zamawiającego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” lub „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. 2. Oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego formularz elektronicznego dostępnego i generowanego przez Platformę

b) formularza ofertowego (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem 1.1 do SIWZ lub/i 1.2. do SIWZ lub/i załącznikiem nr 1.3. do SIWZ;

c) oryginału wadium – zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ

d) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ,

e) Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ) – zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

Z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu

Do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane

W inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

W trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni

Od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

O wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

O udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni

Od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes

W uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019