Árubeszerzések - 274619-2018

26/06/2018    S120    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Tisztítószerek

2018/S 120-274619

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_47962930
Csaba utca 19.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Víz, városi autóbusz szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tisztítószerek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000027102018
II.1.2)Fő CPV-kód
39830000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére higiéniai töltőanyagok, tisztítószerek és takarító eszközök adásvétele

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Higiéniai töltőanyagok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32354800
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

DAKK Zrt., az AUTÓ-UNIVERZÁL Kft, a DDKK Zrt., az ÉMKK Zrt., az ÉNYKK Zrt, a KMKK Zrt., a KNYKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., valamint a DRV Zrt., DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., és az ÉDV ZRt. telephelyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Higiéniai töltőanyagok

További CPV kódok: 33711900-6 Szappanok 33760000-5 Toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő és szalvéta 39811000-0 Helyiségillatosító készítmények

A műszaki leírásban részletesen meghatározott higiéniai töltőanyagok adásvétele nettó 142 000 000 Ft/ év keretösszeg erejéig. A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a terméket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben – Ajánlatkérő igényei szerinti összetételben – folyamatosan konszignációs készleten tart. A konszignációs raktárakból a terméknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. Várható éves mennyiség 505 559 db A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel. A megajánlott higiéniai töltőanyagoknak a szállításkor még legalább 12 hónapig felhasználhatóaknak kell lenniük. Amennyiben a termék nem felel meg a fenti előírásnak, úgy azt Ajánlattevő az erről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül a terméket köteles kicserélni. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt az éves felhasználási mennyiséget 151 668 db-bal meghaladóan, legfeljebb az éves keretösszeg 30 %-áig eszközöljön megrendeléseket.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tisztítószerek

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24316000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

DAKK Zrt., az AUTÓ-UNIVERZÁL Kft, a DDKK Zrt., az ÉMKK Zrt., az ÉNYKK Zrt, a KMKK Zrt., a KNYKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., valamint a DRV Zrt., DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., és az ÉDV ZRt. telephelyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész Tisztítószerek

További CPV-kód(ok): 39830000-9 Tisztítószerek

A műszaki leírásban részletesen meghatározott tisztítószerek adásvétele nettó 61 500 000 Ft/ év keretösszeg erejéig. A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a terméket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben – ajánlatkérő igényei szerinti összetételben – folyamatosan konszignációs készleten tart. A konszignációs raktárakból a terméknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. Várható éves mennyiség 137 809 db. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel. A megajánlott tisztítószereknek a szállításkor még legalább 12 hónapig felhasználhatóaknak kell lenniük. Amennyiben a termék nem felel meg a fenti előírásnak, úgy azt Eladó az erről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül a terméket köteles kicserélni. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt, az éves felhasználási mennyiséget 41 343 db-bal meghaladóan, legfeljebb az éves keretösszeg 30 %-áig meghaladó értékben eszközöljön megrendeléseket.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tisztító eszközök

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33711700
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZ
A teljesítés fő helyszíne:

DAKK Zrt., az AUTÓ-UNIVERZÁL Kft, a DDKK Zrt., az ÉMKK Zrt., az ÉNYKK Zrt, a KMKK Zrt., a KNYKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., valamint a DRV Zrt., DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., és az ÉDV ZRt. telephelyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: Tisztító eszközök

További CPV-kód(ok): 39224300-1 Seprűk és kefék, ecsetek és más áruk háztartási tisztításhoz 39525100-9 Portörlő rongy 44514100-7 Szerszámnyelek

A műszaki leírásban részletesen meghatározott tisztító eszközök adásvétele nettó 25 600 000 Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet. A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a terméket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben – ajánlatkérő igényei szerinti összetételben – folyamatosan konszignációs készleten tart. A konszignációs raktárakból a terméknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. Várható éves mennyiség 78 855 db. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt az éves felhasználási mennyiséget 23 657 db-bal meghaladóan, legfeljebb az éves keretösszeg 30 %-áig meghaladó értékben eszközöljön megrendeléseket

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 081-182378
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Higiéniai töltőanyagok

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Tisztítószerek

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 3
Elnevezés:

Tisztító eszközök

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárásban az érdeklődő gazdasági szereplőktől kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett. A válasz megadása érdekében az Ajánlatkérő úgy döntött, hogy meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.

A halasztásról az Ajánlatkérő értesítette az érdeklődő gazdasági szereplőket és a Kbt.-ben előírtak szerint KÉ-8869/2018 számon 23.5.2018-án „Korrigendum” hirdetményt adott fel. A Közbeszerzési Hatóság 25.5.2018-i hiánypótlási felhívása alapján 25.5.2018-én teljesítette a hiánypótlást is.

Az EKR rendszerben rögzített adatok szerint a hirdetmény 28.5.2018-án 8:31 perckor feladásra került az EU Hivatalos Lapjába. (A bontás időpontja 28.5.2018-án 12:00 óra lett volna.)

Az EKR rendszer 28.5.2018-án 12:00 órakor végrehajtotta a bontást annak ellenére, hogy az EU-ba feladott hirdetménnyel a bontás időpontja 5.6.2018-én 12:00 órára el lett halasztva.

Az Ajánlatkérő a hibát jelezte a NEKSZT Kft. ügyfélszolgálatának (hibajegy száma: 743975), valamint helpdesk részére (hibajegy száma: 189340) is, valamint jogorvoslattal élt a Miniszterelnökség irányába is – azonban az EKR rendszer hibáját egyiküknek sem sikerült orvosolnia.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§-ában előírtak szerint:

„(6) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: M1) A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél igazolása a R. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás

Feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A R. 22.§ (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:

– a szállítás (referencia) tárgya,

– a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap);

– szállított mennyiség,

– a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, kapcsolattartó neve, elérhetősége);

– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az

Alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni. A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés. Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembevételével együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és 67.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/06/2018