Lieferungen - 274807-2019

13/06/2019    S112    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Ängelholm: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

2019/S 112-274807

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ängelholms Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0977
Postadress: Östra vägen 2
Ort: Ängelholm
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 262 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Johansson
E-post: maria.johansson3@engelholm.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.engelholm.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Arbetskläder

Referensnummer: KS2018/209
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Information om upphandlingen

Upphandlingen omfattar arbetskläder uppdelat på följande delområden:

Varsel

Kök och restaurang

Vård och omsorg

Lokalvård

Bygg (bl.a. gymnasieskola)

Profilkläder.

Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för successiva avrop under avtalstiden. Föregående års volym var ca 2 400 000 SEK med fördelning där Ängelholm handlat för 2 200 000 SEK och Örkelljunga för ca 200 000 SEK.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18000000 Kläder, skor, väskor och tillbehör
18110000 Arbetskläder för män
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Information om upphandlingen

Upphandlingen omfattar arbetskläder uppdelat på följande delområden:

Varsel

Kök och restaurang

Vård och omsorg

Lokalvård

Bygg (bl.a. gymnasieskola)

Profilkläder.

Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för successiva avrop under avtalstiden. Föregående års volym var ca 2 400 000 SEK med fördelning där Ängelholm handlat för 2 200 000 SEK och Örkelljunga för ca 200 000 SEK. Föregående års volym kan ses som en indikation på kommande volym.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 164-374173
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Tyvärr har för många fel gjorts i upphandlingen.

Visma annons: https://opic.com/id/afftzgyupp

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/06/2019