Lieferungen - 274875-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen

2019/S 112-274875

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 092-221848)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61362
Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Jasielun
Telefon: +48 612797800
E-Mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Fax: +48 612797897
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.claio.poznan.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatycznej z systemem gaszenia

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38540000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej z systemem gaszenia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 092-221848

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna z systemem gaszenia, zwana dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska: komora klimatyczna z systemem gaszenia wraz z panelem sterującym umieszczonym na komorze w dostępnym miejscu, komputer wraz z oprogramowaniem pozwalającym na sterowanie, tworzenie programów i rejestrację parametrów.

Stanowisko powinno zawierać:

— Komorę klimatyczną z systemem gaszenia pozwalającą wykonywać testy temperaturowe oraz klimatyczne w zakresie temperatur -50oC÷180oC ze zmianą temperatury min. 4oC/min. Zakres wilgotności względnej: od 10 % do 98 %. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 2 500 x 3 000 x 1 500 (szer. x dług. x wys.) mm.

— Komputer z oprogramowaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna z systemem gaszenia, zwana dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska: komora klimatyczna z systemem gaszenia wraz z panelem sterującym umieszczonym na komorze w dostępnym miejscu, komputer wraz z oprogramowaniem pozwalającym na sterowanie, tworzenie programów i rejestrację parametrów.

Stanowisko powinno zawierać:

— Komorę klimatyczną z systemem gaszenia pozwalającą wykonywać testy temperaturowe oraz klimatyczne w zakresie temperatur -50oC÷130oC ze zmianą temperatury min. 4oC/min. Zakres wilgotności względnej: od 10 % do 98 %. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 2 500 x 3 000 x 1 500 (szer. x dług. x wys.) mm.

— Komputer z oprogramowaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 13:30
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Ortszeit: 14:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 14:30
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Ortszeit: 15:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: