Lieferungen - 274918-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Tonerkassetten

2019/S 112-274918

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 073-172090)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polen
Kontaktstelle(n): Wioletta Magiera
E-Mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego z podziałem na 3 części (zadania)

Referenznummer der Bekanntmachung: D/62/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30192113
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest jest dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego z podziałem na 3 części (zadania).

2.Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.; https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części (zadania) - opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zadania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 073-172090

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2019

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2019

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: