Lieferungen - 274923-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör

2019/S 112-274923

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 090-215049)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Witkowska-Kwitek
Telefon: +48 327774926
E-Mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wody.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Referenznummer der Bekanntmachung: GL.ROZ.281.8.2019.EWK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z 11 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia. Zamawiający stosuje procedurę odwróconą przewidzianą w art. 24aa ust. 1 Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 090-215049

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 17/06/2019

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.6.2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 2. 44-100 Gliwice, POLSKA.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

muss es heißen:

Data: 21/06/2019

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.6.2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 2. 44-100 Gliwice, POLSKA.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 21/06/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: