Lieferungen - 274942-2019

13/06/2019    S112

Sverige-Falkenberg: Möbler

2019/S 112-274942

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 095-228894)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Falkenbergs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1231
Postadress: Stadshuset
Ort: Falkenberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 311 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Videvi
E-post: Maria.Videvi@falkenberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.falkenberg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Möbler till Argus, Falkenbergs nya kunskap -och kulturcentrum

Referensnummer: SVN2019-73
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39100000 Möbler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende Möbler till Argus, Falkenbergs nya kunskaps -och kulturcentrum.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-228894

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 02/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 23/08/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 05/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: