Lieferungen - 274959-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Kolno: Medizinische Geräte

2019/S 112-274959

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 084-198932)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
Kolno
18-500
Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Ogólny w Kolnie
Telefon: +48 862739330
E-Mail: zp@szpitalkolno.pl
Fax: +48 862739338
NUTS-Code: PL84

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpitalkolno.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Pododdziału Geriatrycznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego oraz Ośrodka Dziennej Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii.

Referenznummer der Bekanntmachung: Sz.O./SAG/41/05/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Pododdziału Geriatrycznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego oraz Ośrodka Dziennej Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii w ilościach, asortymencie i o parametrach technicznych i wymaganych określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ilość (części) pakietów - 5

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0065/18-00 o dofinansowanie Projektu pt. Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 084-198932

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 28/06/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 28/06/2019
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: