Supplies - 274960-2019

13/06/2019    S112    Supplies - Additional information - Open procedure 

Poland-Konin: Dressings

2019/S 112-274960

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 098-236774)

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Postal address: ul. Szpitalna 45
Town: Konin
NUTS code: PL414
Postal code: 62-504
Country: Poland
Contact person: Renata Janik
E-mail: szp@szpital-konin.pl
Telephone: +48 632404133

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital-konin.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Reference number: WSZ-EP-19/2019
II.1.2)Main CPV code
33141110
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-19/2019 (formularz asortymentowo–cenowy), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/06/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 098-236774

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 26/06/2019
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/07/2019
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 26/06/2019
Local time: 11:00
Read:
Date: 03/07/2019
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: