Lieferungen - 274962-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2019/S 112-274962

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 091-218463)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polen
Kontaktstelle(n): Monika Stefańska-Zarzecka
Telefon: +48 918139407
E-Mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spwsz.szczecin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych oraz jednorazowego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: EP/220/44/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33190000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych oraz jednorazowego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 49 zadań (części).

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1, 1A i 1B do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 091-218463

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: