Dienstleistungen - 275042-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Dänemark-Vejle: Kreditgewährung

2019/S 112-275042

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Boligforeningen ØsterBO
14905618
Treschowsgade 4
Vejle
7100
Dänemark
Kontaktstelle(n): Pia Lyngdrup Nedergaard
Telefon: +45 79432500
E-Mail: pln@osterbo.dk
NUTS-Code: DK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.osterbo.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.projectweb.dk/Public/DA/1274/161e1e53-0aa6-4966-ac80-2d6f39739aa9
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.projectweb.dk/Public/DA/1274/161e1e53-0aa6-4966-ac80-2d6f39739aa9
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Finansiering af opførelse af 60 familieboliger

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Den udbudte ydelse omfatter byggelån samt realkreditlån til finansiering af opførelse af 60 familieboliger. Arbejdet udføres i henhold til udbudsdirektiv 2014/24/EU.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK03
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der kan afgives tilbud på byggelån kombineret med realkreditfinansiering.

Generelle betingelser for byggelån:

Der ønskes et byggelån op til 70 000 000 DKK til boligerne.

Forventet løbetid for byggelånene skal løbe frem til aflevering og afslutning af byggeregnskab.

Byggelånet forventes at kunne stilles til fuld disposition på baggrund af godkendt skema B.

Byggelån skal som minimum angives med:

(a) Debetrente (angives som Nationalbankens indskudsbevisrente +/- tillæg),

(b) Evt. gebyrer/omkostninger ved byggelånets oprettelse, benyttelse og indfrielse,

(c) Evt. kontante tilskud,

(d) Byggelåns- og udbetalingsvilkår.

Byggelånsrenten skal baseres på Nationalbankens indskudsbevisrente.

Det skal fremgå af tilbuddet, at tillægget til Nationalbankens indskudsbevisrente ikke kan forhøjes i den forudsatte løbetid for lånet.

Den tilbudte byggelånsrente ændres dermed kun i forbindelse med ændringer i Nationalbankens indskudsbevisrente eller hvis tilbudsgiver ønsker at nedsætte tillægget til Nationalbankens indskudsbevisrente.

(Det skal bemærkes, at den tilbudte rentesats også skal gælde, såfremt der skulle ske en parallelforskydning af byggeperioden i forhold til ovennævnte forventede datoer for opstart og afslutning.)

Generelle betingelser for kreditforeningslån:

Lån, der tilbydes i kombination med ovennævnte byggelån, skal som minimum angives med følgende oplysninger:

(a) Stiftelsesprovision,

(b) Ekspeditions- og tinglysningsgebyr,

(c) Kurtage,

(d) Bidragssats,

(e) Evt. øvrige omkostninger ved lånets oprettelse,

(f) Periode for uopsigelighed,

(g) Forventet garantikrav,

(h) Øvrige oplysninger som kræves oplyst ifølge realkreditloven.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Uopsigelighed og evt. andre betingelser i forbindelse med realkreditlån, byggelån og projekteringskredit / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 16
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om tjenesteyders navn, adresse, cvr-nr. og organisationsform. Endvidere skal der på forlangende fremsendes dokumentation for, at der for tjenesteyders vedkommende ikke foreligger en af de udelukkelsesgrunde som er nævnt i Udbudsdirektivet artikel 45. Tjenesteydere skal på forlangende fremsende erklæring på tro og love om forfalden og ubetalt gæld til det offentlige, jf. Lovbekendtgørelse 226/97. Hverken serviceattest eller anden form for dokumentation må være ældre end 3 måneder. Virksomheder, der ikke afgiver de krævede oplysninger på forlangende, vil ikke blive taget i betragtning ved ordregivers tildeling af ordren. Ved konsortier eller sammenslutninger af tjenesteydere skal samtlige oplysninger afgives for hver deltager.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Der skal henvises til, hvor regnskaber for de seneste 3 regnskabsår er offentligt tilgængeligt elektronisk.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Ansøgere skal godtgøre at være berettigede til i henhold til deres hjemlands lovgivning, at udøve realkredit- og bankvirksomhed, på forlangende.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/07/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/07/2019
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405600
E-Mail: nh@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Fra annoncering er fundet sted i EU-tidende, er der en frist på 6 måneder til indgivelse af klager i Klagenævnet.

Senest samtidig med indgivelse af klager til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019