Dienstleistungen - 275122-2022

23/05/2022    S99

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 099-275122

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Postanschrift: ul. Zakroczymska 30
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Sobczyńska
E-Mail: przetargi@nowydwormaz.pl
Telefon: +48 225122237
Fax: +48 225122101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.nowydwormaz.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Referenznummer der Bekanntmachung: WPI.271.1.14.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu

odpadów komunalnych w miesiącu czerwcu 2022 r. z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami przepisów prawa

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 858 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu

odpadów komunalnych w miesiącu czerwcu 2022 r. z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami przepisów prawa

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Ze względu na brak wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, istnieje pilna konieczność zapewnienia ciągłości realizacji usługi na odbiór odpadów komunalnych, segregowanych i innych do czasu wyłonienia kolejnego wykonawcy. Skorzystanie z usługi firmy, której pojemniki obecnie znajdują się na terenie miasta, umożliwi uniknięcie wymiany pojemników na okres obowiązywania okresu przejściowego, gdyż wymiana kontenerów i pojemników wiązałaby się w tym krótkim okresie czasu z ogromnym przedsięwzięciem logistycznym oraz dodatkowymi kosztami. Utrzymanie ciągłości realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i innych ma przede wszystkim szczególne znaczenie ze względów sanitarno – epidemiologicznych. Niemożliwe jest bowiem wstrzymanie wytwarzania odpadów przez mieszkańców miasta do czasu wyłonienia nowego wykonawcy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
18/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Budynków Komunalnych Spółka z o.o.
Postanschrift: ul. Partyzantów 7
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 858 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2022