Dienstleistungen - 275129-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Gebäudereinigung

2019/S 112-275129

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
Gdańsk
80-309
Polen
Kontaktstelle(n): Marek Bocian, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 110 I piętro
E-Mail: mbz@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
NUTS-Code: PL634

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ug.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ug.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I-V, VIII-Kompleksowa usługa sprzątania obiektów UG wraz z obsługą szatni. Część VI, VII-Kompleksowa usługa sprzątania obiektów UG. Część IX-usługa sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych

Referenznummer der Bekanntmachung: A120-211-56/19/MB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Część I - V, VIII - Kompleksowa usługa sprzątania obiektów Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni.

Część VI, VII - Kompleksowa usługa sprzątania obiektów Uniwersytetu Gdańskiego.

Część IX - Usługa sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych na Kampusie UG w Oliwie oraz prace wykonywane w ramach „akcji zima”.

Szczegółowe Informacje zawarte są w rozdziale III SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I – Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Prawa i Administracji, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Wydział Prawa i Administracji, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część I – Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Prawa i Administracji, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części I - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część I - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektów UG, w ramach zakresu I, określonego w § 1 projektu umowy – załączniki nr 5 do SIWZ, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. b) umowy, w każdym z tych miesięcy. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja spowoduje odpowiednie obniżenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część II - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części II - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część II - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektów UG, w ramach zakresu I, określonego w § 1 projektu umowy – załączniki nr 5 do SIWZ, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. b) umowy, w każdym z tych miesięcy. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja spowoduje odpowiednie obniżenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część III - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni –Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części III - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część III - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektów UG, w ramach zakresu I, określonego w § 1 projektu umowy – załączniki nr 5 do SIWZ, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. b) umowy, w każdym z tych miesięcy. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja spowoduje odpowiednie obniżenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – budynek Biblioteki Głównej, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53, POLSKA.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część IV - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni –budynek Biblioteki Głównej, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53, POLSKA.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części IV - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część IV - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektów UG, w ramach zakresu I, określonego w § 1 projektu umowy – załączniki nr 5 do SIWZ, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. b) umowy, w każdym z tych miesięcy. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja spowoduje odpowiednie obniżenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część V - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – budynek Trzynastki, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, POLSKA.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Budynek Trzynastki, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część V - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – budynek Trzynastki, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, POLSKA.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części V - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część V - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektów UG, w ramach zakresu I, określonego w § 1 projektu umowy – załączniki nr 5 do SIWZ, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. b) umowy, w każdym z tych miesięcy. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja spowoduje odpowiednie obniżenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część VI - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego – budynek Biblioteki Ekonomicznej, Sopot, ul. Armii Krajowej 110, POLSKA.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Budynek Biblioteki Ekonomicznej, Sopot, ul. Armii Krajowej 110, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część VI - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego – budynek Biblioteki Ekonomicznej, Sopot, ul. Armii Krajowej 110

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części VI - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część VI - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektów UG, w ramach zakresu I, określonego w § 1 projektu umowy – załączniki nr 5 do SIWZ, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. b) umowy, w każdym z tych miesięcy. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja spowoduje odpowiednie obniżenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część VII - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego – budynek Administracyjny wraz z budynkiem biurowo gospodarczym, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1A

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Budynek Administracyjny wraz z budynkiem biurowo gospodarczym, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1A, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część VII - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego – budynek Administracyjny wraz z budynkiem biurowo gospodarczym, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1A

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części VII - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część VII - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektów UG, w ramach zakresu I,określonego w § 1 projektu umowy – załączniki nr 5 do SIWZ, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień,Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. b) umowy, w każdym z tych miesięcy. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja spowoduje odpowiednie obniżenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część VIII – Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni –Wydział Filologiczny - Neofilologia, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, POLSKA.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Wydział Filologiczny - Neofilologia, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część VIII – Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni –Wydział Filologiczny - Neofilologia, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51

2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części VIII - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część VIII - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, że ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektów UG, w ramach zakresu I, określonego w § 1 projektu umowy – załączniki nr 5 do SIWZ, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. b) umowy, w każdym z tych miesięcy. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja spowoduje odpowiednie obniżenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IX - Usługa sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych na Kampusie UG w Oliwie oraz prace wykonywane w ramach „akcji zima”

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000
77314100
90620000
90914000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Kampus UG w Oliwie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część IX - Usługa sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych na Kampusie UG w Oliwie oraz prace wykonywane w ramach „akcji zima”*.

*pod pojęciem „akcja zima” – należy rozumieć wszystkie prace wymienione w § 1 ust. 7 pkt 7.2 załącznika nr 5 do SIWZ dla część IX - projekt umowy

2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do części IX - projekt umowy.

3. Wykaz powierzchni objętych realizacją usługi określa załączniki nr 9 do SIWZ część IX - obiekty UG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wykonania prac / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełniana podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż:

Dla części I – 1 500 000,00 PLN

Dla części II – 800 000,00 PLN

Dla części III – 2 000 000,00 PLN

Dla części IV – 800 000,00 PLN

Dla części V – 500 000,00 PLN

Dla części VI – 300 000,00 PLN

Dla części VII – 500 000,00 PLN

Dla części VIII – 1 000 000,00 PLN

Dla części IX – 1 000 000,00 PLN

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1 ppkt 2) i 3) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) i 3), polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy. W takim przypadku Wykonawca postępuje zgodnie z zapisami w rozdziale VII.

5. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełniana podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII.

6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2):

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Dla części I – 1 500 000,00 PLN

Dla części II – 800 000,00 PLN

Dla części III – 2 000 000,00 PLN

Dla części IV – 800 000,00 PLN

Dla części V – 500 000,00 PLN

Dla części VI – 300 000,00 PLN

Dla części VII – 500 000,00 PLN

Dla części VIII – 1 000 000,00 PLN

Dla części IX – 1 000 000,00 PLN

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca może wykazać się jednym dokumentem, o którym mowa w lit. a),

O najwyższej sumie gwarancyjnej spośród części, na które składa ofertę.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w lit. a), Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

3)Zdolności technicznej lub zawodowej

a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— dotyczy odpowiednio części od I do VIII – co najmniej jednej usługi, polegającej na sprzątaniu obiektów, zrealizowanej na kwotę brutto nie mniejszą niż:

Dla części I – 800 000,00 PLN

Dla części II – 450 000,00 PLN

Dla części III – 1 100 000,00 PLN

Dla części IV – 480 000,00 PLN

Dla części V – 250 000,00 PLN

Dla części VI – 180 000,00 PLN

Dla części VII – 250 000,00 PLN

Dla części VIII – 600 000,00 PLN

— dotyczy części IX – co najmniej jednej usługi, polegającej na sprzątaniu i pielęgnacji terenów zewnętrznych, zrealizowanej na kwotę brutto, nie mniejszą niż 550 000,00 PLN.

b) dotyczy części IX - na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej jednym ciągnikiem typu rolniczego z napędem 4x4 wyposażonym w:

— pług czołowy o szerokości roboczej nie mniejszej niż 3,0 m, którego konstrukcja winna umożliwiać hydrauliczną regulację wysokości i kierunku ustawienia okładnicy, a krawędź robocza pługa winna być wykonana z tworzywa elastycznego,

— posypywarkę o ładowności nie większej niż 4,0 m3.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1 ppkt 2) i 3) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) i 3), polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy. W takim przypadku Wykonawca postępuje zgodnie z zapisami w rozdziale VII.

5. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełniana podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy:

2) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3):

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował:

— dotyczy odpowiednio części od I do VIII – co najmniej jedną usługę polegającą na sprzątaniu obiektów, zrealizowaną na kwotę brutto nie mniejszą niż:

Dla części I – 800 000,00 PLN

Dla części II – 450 000,00 PLN

Dla części III – 1 100 000,00 PLN

Dla części IV – 480 000,00 PLN

Dla części V – 250 000,00 PLN

Dla części VI – 180 000,00 PLN

Dla części VII – 250 000,00 PLN

Dla części VIII – 600 000,00 PLN;

— dotyczy części IX – co najmniej jedną usługę polegającą na sprzątaniu i pielęgnacji terenów zewnętrznych, zrealizowaną na kwotę brutto nie mniejszą niż 550 000,00 PLN.

Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usług, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodu, określającego czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Podane w ww. wykazie wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia, przez co rozumie się, że wartość ta musi wynikać z jednej umowy. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca może wykazać się realizacją jednej usługi (jednej umowy) o najwyższej wartości spośród części na które składa ofertę.

Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) dotyczy części IX – wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi urządzeniami, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej jednym ciągnikiem typu rolniczego z napędem 4x4 wyposażonym w:

— pług czołowy o szerokości roboczej nie mniejszej niż 3,0 m, którego konstrukcja winna umożliwiać hydrauliczną regulację wysokości i kierunku ustawienia okładnicy, a krawędź robocza pługa winna być wykonana z tworzywa elastycznego,

— posypywarkę o ładowności nie większej niż 4,0 m3,

— stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy, odpowiednio do części od I do IX

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/07/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/07/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).

***

1.Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust. 1 ustawy oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV,a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

Wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

***

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

***

1.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane

Dalej„oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

***

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegóły dot. wadium i ich wysokości zawiera rozdz.IX SIWZ.

***

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów,

Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art.24. ust 5 ustawy podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SIWZ.

***

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, odpowiednio do części, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

2.Zgodnie z art. 67 ust. 1a ustawy Zamawiający wskazuje ewentualny zakres tych usług oraz warunki na jakich

Zostaną one udzielone:

1) zamówienie to będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i będzie polegało na: sprzątaniu wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z„akcją zima,

2) maksymalny okres na jaki zostanie udzielone zamówienie wynosi 12 miesięcy,

3) całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego i wynosi nie więcej niż 20 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego,

4) zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,

5) cena za wykonanie zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji,

6) kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie w sprawie zamówienia podstawowego,

7) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w sprawie zamówienia podstawowego.

***

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XX pkt 13 SIWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art.179 - 198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019