Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 275434-2021

02/06/2021    S105

Magyarország-Budapest: Útburkolat építése

2021/S 105-275434

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gréz Tibor
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

260. sz. Sajószentpéter–Berente elkerülő főút

Hivatkozási szám: EKR000835622020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút megvalósítása és a 2606. jelű összekötő út burkolatmegerősítésének és nyomvonalkorrekciójának megvalósítása:

1.rész: 260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. ök. út között (PST: K026.06.73).

2.rész: A 2606. j. összekötő út burkolatmegerősítésének és nyomvonalkorrekciójának megvalósítása a 26. sz. főút és a 260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút között (PST: K260.02.73).

A nyertes (Közös) Ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Használt rövidítések: 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 35 298 888 888.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elker. főút megvalós._26.sz.főút és 2606.j.ök. út

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233228 Útburkolat építése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. ök. út között

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. ök. út között (PST: K026.06.73). 2x1 sávos, új nyomvonalon vezetett országos főút építése egybefüggő 10 615 m hosszban, valamint 6 darab új műtárgy (híd) építése, melyek mindösszesen 451,13 m hosszúságúak, (egyenként 72,96 m, 164,1 m, 71,6 m, 21,4 m, 33,14 m, 35,15 m, 28,4 m, 24,38 m) továbbá 2 db új körforgalmi csomópont megvalósítása. Főbb mennyiségek (tájékoztató adat, a pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza):

– Töltés (nagy tömegű földmű) építése: 1 497 442 m3

– Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés: 37 784 m3

– Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés: 16 586 m3

A nyertes (Közös) Ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok (AD III. és V. kötet) tartalmazzák. Ajánlatkérő az R. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Ár kritérium: 1. Egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF) (pozitív egész számban megadva).

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2606.j.ök.út_burkolatmegerős.,nyomvonalkorrekció

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233228 Útburkolat építése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

A 2606. j. összekötő út burkolatmegerősítésének és nyomvonalkorrekciójának megvalósítása a 26. sz. főút és a 260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2606. j. összekötő út burkolatmegerősítésének és nyomvonalkorrekciójának megvalósítása a 26. sz. főút és a 260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút között (PST: K260.02.73). Összekötő út úthálózati osztályba sorolandó országos közút felújítás egybefüggő 1785 m hosszban, melyből összekötő út burkolatmegerősítése egybefüggő 705 m hosszban, továbbá nyomvonalkorrekció megvalósítása meglévő közúti forgalom fenntartása mellett egybefüggő 1080 m hosszban, illetve 2 db új körforgalmi csomópont, valamint 1 db új vasút feletti műtárgy építése a 92. sz. vv. felett, ami 49,17 m felszerkezeti hosszúságú, háromnyílású, 417 m2 felszerkezeti területű. Főbb mennyiségek (tájékoztató adat, a pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza):

– Töltés (nagy tömegű földmű) építése: 83 651 m3

– Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés: 5963 m3

– Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés: 5704 m3

A nyertes (Közös) Ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok (AD III. és V. kötet) tartalmazzák. Ajánlatkérő az R. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Ár kritérium: 1. Egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF) (pozitív egész számban megadva).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 192-460538
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Elker. főút megvalós._26.sz.főút és 2606.j.ök. út

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13770082
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Fax: +36 78488067
Internetcím: http://www.soltut.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 978 888 888.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Projektirányítási feladatok adminisztrációs feladatok

Előkészítő feladatok

Szállítmányozási feladatok

Tervezési feladatok

Szakfelügyeletek egyes részei környezetvédelmi monitoring

Rendszer

Egyéb általános feladatok

Ideiglenes forgalomtechnikai munkák

Ideiglenes létesítmények építése,

Üzemeltetése

Vasúti jelző- és biztosító berendezéssel és

Felsővezetékkel kapcsolatos feladatok

Egyéb vasúti feladat

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

2606.j.ök.út_burkolatmegerős.,nyomvonalkorrekció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 320 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Új műtárgy építési munkarészeinek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése

A felhívás III.1.3) M.1.2)

Pontja

— Általános tételek (000 000) fejezete szerinti, költségvetésben szereplő munkák és egyes anyagainak beszerzése

— Közmű tételek (100 000) fejezete szerinti, költségvetésben szereplő munkák és egyes anyagainak beszerzése

— Előkészítő és földmunka tételek (200 000) fejezete szerinti

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő biztosította a részajánlattételt.

Az eljárás mindkét részben eredményesen zárult.

A nyertes (közös) ajánlattevő(k) adószámai:

1. rész: 27972685-2-41 és 10642166-2-03,

2. rész: 10776456-4-43.

(Közös) ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1 és 2. részben egyaránt:

— HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Váci út 76.), 27972685-2-41 és "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6320 Solt, Kecskeméti út 34.), 10642166-2-03,

— Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.), 28733232-4-03,

— STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2.), 10776456-4-43,

— SDD Konzorcium (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.): DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2.), 10229105-2-11, S u b t e r r a – Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Rómer Flóris u. 5.), 24824040-2-08 és Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 187–189.), 24657998-2-43.

Az eljárás során Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/05/2021