Služby - 275554-2020

Submission deadline has been amended by:  331453-2020
15/06/2020    S114

Lucembursko-Lucemburk: EIB - ME – ERI – Podpora pro implementační jednotku projektu (PIU) v případě programu vzdělávání v Černé Hoře

2020/S 114-275554

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100, Boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement
Adresa profilu zadavatele: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010294001
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6539
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ME – ERI – Podpora pro implementační jednotku projektu (PIU) v případě programu vzdělávání v Černé Hoře

Spisové číslo: AA-010294-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
71356200 Technická asistence
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem technické pomoci je podpořit Ministerstvo školství v Černé Hoře při úspěšné realizaci programu vzdělávání v Černé Hoře. Projekt zahrnuje výstavbu a/nebo obnovu infrastruktury veřejného vzdělávání (např. školek, základních škol, gymnázií, (středních) škol a škol odborného vzdělávání) a také poskytnutí nového vybavení v oblasti IKT a nábytku a specifického vybavení pro odborné školy. Poradce poskytne následující služby:

i) podpora veřejných zakázek;

ii) řízení a správa zakázek;

iii) administrativní podpora;

iv) kontrola a nastavení rámcového systému monitorování a hodnocení dat souvisejících se vzděláváním a

v) pravidelné podávání zpráv EIB o pokroku při celkové realizaci a také o dokončení projektu v souladu s podmínkami smlouvy o financování. Tým bude zahrnovat dva klíčové odborníky (vedoucího týmu a odborníka na veřejné zakázky) a dále odborníky v režimu „ad hoc“ podle potřeby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71500000 Služby ve stavebnictví
71310000 Poradenské inženýrství a stavební služby
71541000 Řízení stavebních projektů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Jak je uvedené výše.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 54
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Technická pomoc je financována iniciativou EIB na posílení ekonomické odolnosti (ERI).

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/09/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/09/2020
Místní čas: 14:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/06/2020