Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 275622-2022

24/05/2022    S100

Belgie-Brusel: Studie o využití zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi pro pokročilá biopaliva typu „drop-in“ pro komerční nákladní dopravu a letectví

2022/S 100-275622

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA), CINEA.C.C2 - Horizon Europe Energy
Poštovní adresa: Chaussée de Wavre 910
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
E-mail: cinea-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://cinea.ec.europa.eu/index_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10079
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10079
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o využití zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi pro pokročilá biopaliva typu „drop-in“ pro komerční nákladní dopravu a letectví

Spisové číslo: CINEA/2022/OP/0005
II.1.2)Hlavní kód CPV
79314000 Studie proveditelnosti
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Celkovým cílem této studie je analyzovat, jak využít zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi v souvislosti s výrobními kapacitami, cílovými loďstvy a distribuční infrastrukturou s cílem vytvořit významné využití pokročilých biopaliv typu „drop-in“ v případě komerční nákladní dopravy a letectví, což je nezbytné pro dekarbonizaci odvětví námořní a letecké dopravy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79314000 Studie proveditelnosti
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Popis zakázky:

Hlavními cíli studie jsou: analýza skutečného stavu v oblasti kapacity a dodávek pokročilých biopaliv a dalších možností dekarbonizace v rámci iniciativy pro letecká paliva ReFuelEU a iniciativy pro námořní paliva FuelEU s cílem vytvořit významné využití pokročilých biopaliv typu „drop-in“ a poskytnout možnou prognózu na roky 2030, 2035 a 2050; analýza současných a plánovaných evropských opatření v oblasti výzkumu a inovací v oblasti pokročilých biopaliv relevantních pro letectví a lodní dopravu se zaměřením na program Horizont 2020 a Horizont Evropa a prozkoumat potenciál zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP) a zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení (PPI) jako nástrojů v rámci programu Horizont Evropa s cílem přispět k zavedení pokročilých biopaliv; poskytnutí samostatných akčních plánů a prohloubení součinnosti mezi nimi pro pokročilá biopaliva v oblasti letectví a lodní dopravy pro použití nástrojů PCP a PPI, aby se podpořilo jejich využívání podle možné prognózy na roky 2030 a 2050; a poskytnutí podrobného náčrtu návrhu opatření PCP a/nebo PPI, jak se předpokládá v akčních plánech a jak je v souladu s obecnými pokyny Horizont Evropa.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 7
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Pracovní balíček Horizont Evropa, z období roků 2021–2022, č. 8. Klima, energetika a mobilita.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14/07/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/07/2022
Místní čas: 10:30
Místo:

Nabídky budou otevřeny elektronicky v den a čas uvedený v oznámení o zakázce.

Otevírání nabídek se lze zúčastnit prostřednictvím videokonference.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz výzva k podání nabídky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3). V případě nedostupnosti nebo narušení fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddílu I.3) v posledních pěti kalendářních dnech před lhůtou pro doručení uvedenou v oddílu IV.2.2) si veřejný zadavatel vyhrazuje právo prodloužit tuto lhůtu a zveřejnit prodloužení na internetové adrese uvedené v oddílu I.3), a to bez předchozího zveřejnění opravy tohoto oznámení. Hospodářské subjekty, které mají zájem o toto zadávací řízení, vyzýváme ke kontrole výzvy k podávání nabídek na adrese uvedené v oddílu I.3), aby jim mohlo být oznámeno případné zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022