Dienstleistungen - 275692-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2019/S 112-275692

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
012070669
ul. Krucza 50
Warszawa
00-025
Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Sitko
Telefon: +48 223349966
E-Mail: pzp@paih.gov.pl
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.paih.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zamówienia „Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne“ dla trzech naborów realizowanych w 2019“

Referenznummer der Bekanntmachung: MPT/1-PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne“ dla trzech naborów realizowanych w 2019“. Zamówienie jest w III cz.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl (dalej jako „Platforma” lub System).

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 "Polskie Mosty Technologiczne", Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 478 460.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Merytoryczna ocena Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: norweski, rosyjski i izraelski

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Warszawa i województwo mazowieckie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich polegających na wskazanych powyżej rynkach:

1.1. dokonywaniu merytorycznej oceny Wniosków o powierzenie grantów składanych przez przedsiębiorców – potencjalnych Grantobiorców – w naborach prowadzonych przez Zamawiającego na w projekcie PMT.

Ocena merytoryczna wniosków przedsiębiorców o powierzenie grantu, składa się z dwóch niezależnych, ale następujących po sobie etapów tj.:

— I etap oceny merytorycznej - dotyczy oceny merytorycznej wniosku Grantobiorcy dokonywanej równolegle przez dwóch niezależnych ekspertów poprzez System Obsługi Elektronicznej (SOE),

— II etap oceny merytorycznej - dotyczy oceny merytorycznej wniosku dokonywanej przez trzech niezależnych ekspertów podczas posiedzenia Panelu ekspertów, na którym to spotkaniu eksperci spotykają się z Wnioskodawcami. Ocena merytoryczna II stopnia jest oddzielną oceną dokonywaną równolegle przez trzech ekspertów i dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy przeszli do dalszej oceny po etapie oceny merytorycznej I stopnia.

1.2. dokonywaniu merytorycznej oceny wypracowanych strategii ekspansji Grantobiorców na dany rynek zagraniczny po zakończonych warsztatach poświęconych danemu rynkowi i wykorzystaniu pakietu indywidualnych konsultacji eksperckich celem wypracowania finalnego dokumentu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ - 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Merytoryczna ocena Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: algierski, egipski i południowoafrykański

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Warszawa i województwo mazowieckie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich polegających na wskazanych powyżej rynkach:

1.1. dokonywaniu merytorycznej oceny Wniosków o powierzenie grantów składanych przez przedsiębiorców – potencjalnych Grantobiorców – w naborach prowadzonych przez Zamawiającego na w projekcie PMT.

Ocena merytoryczna wniosków przedsiębiorców o powierzenie grantu, składa się z dwóch niezależnych, ale następujących po sobie etapów tj.:

— I etap oceny merytorycznej - dotyczy oceny merytorycznej wniosku Grantobiorcy dokonywanej równolegle przez dwóch niezależnych ekspertów poprzez System Obsługi Elektronicznej (SOE),

— II etap oceny merytorycznej - dotyczy oceny merytorycznej wniosku dokonywanej przez trzech niezależnych ekspertów podczas posiedzenia Panelu ekspertów, na którym to spotkaniu eksperci spotykają się z Wnioskodawcami. Ocena merytoryczna II stopnia jest oddzielną oceną dokonywaną równolegle przez trzech ekspertów i dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy przeszli do dalszej oceny po etapie oceny merytorycznej I stopnia.

1.2. dokonywaniu merytorycznej oceny wypracowanych strategii ekspansji Grantobiorców na dany rynek zagraniczny po zakończonych warsztatach poświęconych danemu rynkowi i wykorzystaniu pakietu indywidualnych konsultacji eksperckich celem wypracowania finalnego dokumentu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ - 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Merytoryczna ocena Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: indonezyjski, koreański i singapurski

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Warszawa i województwo mazowieckie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich polegających na wskazanych powyżej rynkach:

1.1. dokonywaniu merytorycznej oceny Wniosków o powierzenie grantów składanych przez przedsiębiorców – potencjalnych Grantobiorców – w naborach prowadzonych przez Zamawiającego na w projekcie PMT.

Ocena merytoryczna wniosków przedsiębiorców o powierzenie grantu, składa się z dwóch niezależnych, ale następujących po sobie etapów tj.:

— I etap oceny merytorycznej - dotyczy oceny merytorycznej wniosku Grantobiorcy dokonywanej równolegle przez dwóch niezależnych ekspertów poprzez System Obsługi Elektronicznej (SOE),

— II etap oceny merytorycznej - dotyczy oceny merytorycznej wniosku dokonywanej przez trzech niezależnych ekspertów podczas posiedzenia Panelu ekspertów, na którym to spotkaniu eksperci spotykają się z Wnioskodawcami. Ocena merytoryczna II stopnia jest oddzielną oceną dokonywaną równolegle przez trzech ekspertów i dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy przeszli do dalszej oceny po etapie oceny merytorycznej I stopnia.

1.2. dokonywaniu merytorycznej oceny wypracowanych strategii ekspansji Grantobiorców na dany rynek zagraniczny po zakończonych warsztatach poświęconych danemu rynkowi i wykorzystaniu pakietu indywidualnych konsultacji eksperckich celem wypracowania finalnego dokumentu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ - 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 041-093356
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Merytoryczna ocena Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: norweski, rosyjski i izraelski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
VARSOVIA CAPITAL S.A.
7010119373
ul. Bagno 2 lok. 56
Warszawa
00-112
Polen
Telefon: +48 662229249
E-Mail: p.iwanek@varsoviacapital.com
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: https://www.varsoviacapital.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 472 300.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 496 920.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Merytoryczna ocena Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: algierski, egipski i południowoafrykański

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
VARSOVIA CAPITAL S.A.
7010119373
ul. Bagno 2 lok. 56
Warszawa
00-112
Polen
Telefon: +48 662229249
E-Mail: p.iwanek@varsoviacapital.com
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: https://www.varsoviacapital.com/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 472 300.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 437 880.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Merytoryczna ocena Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: indonezyjski, koreański i singapurski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Varsovia Capital S.A.
7010119373
ul. Bagno 2 lok. 56
Warszawa
00-112
Polen
Telefon: +48 662229249
E-Mail: p.iwanek@varsoviacapital.com
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: https://www.varsoviacapital.com/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 415 900.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 543 660.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

Cz.I - 5000 PLN;

Cz. II - 5000 PLN

Cz. III - 5000 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)gwarancjach bankowych;

4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy.

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: PL 40 1030 1827 0000 0000 5361 8146.

Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu nr ref: MPT/1-PN/2019”.

Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, Wykonawca składa w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://paih.eb2b.com.pl z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

W przypadku braku możliwości wniesienia wadium w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia.

Dokument gwarancji/poręczenia powinien być dostarczony w oryginale przed upływem terminu składania ofert w kopercie, opisanej w następujący sposób:„Wadium nr referencyjny nr ref: MPT/1-PN/2019” Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu po zbadaniu ofert, w szczególności pod kątem omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i rażąco niskiej ceny, zamierza zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019