Servicios - 275708-2019

13/06/2019    S112

Países Bajos-La Haya: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 112-275708

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 091-219174)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nederlandse Emissieautoriteit
Número de identificación fiscal: 211946370
Dirección postal: Koningskade 4
Localidad: Den Haag
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2596 AA
País: Países Bajos
Persona de contacto: Mellanie van den Berg
Correo electrónico: mellanie.vanden.berg@minienw.nl
Teléfono: +31 611478715
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tenderned.nl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Mendix DevOps Services

II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

De doelstelling van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met 1 leverancier die:

strategisch advies over het huidige applicatielandschap van de NEa in relatie tot het effectief en efficiënt toepassen en inzetten van Mendix-technologie, en Mendix DevOps dienstverlening c.q., Mendix applicatieontwikkeling services en applicatiebeheer services, inclusief applicatiedoorontwikkeling

kan leveren, zoals omschreven in deze selectieleidraad en zoals verder uitgewerkt in de gunningsleidraad (volgende fase) en indien toepasselijk nader toegelicht in de respectievelijke Nota’s van Inlichtingen (met inachtneming van de rangorde van deze documenten).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 091-219174

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 12/06/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 17:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

De uiterlijke datum voor het aanmelden is gewijzigd naar 14.6.2019 17:00 uur. Dit is nu ook te zien bij de 'aftelklok' in TenderNed.