Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 27572-2022

18/01/2022    S12

Polen-Dynów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 012-027572

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 250-662659)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
Nationale Identifikationsnummer: 795-001-04-07
Postanschrift: Nadleśnictwo Dynów ul. Jaklów 2
Ort: Dynów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 36-065
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Pawłowski
E-Mail: dynow@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 166521229
Fax: +48 166521072
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_dynow/zamowienia_publiczne2
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-dynow/platforma-zakupowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dynów w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.1.4.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”), obejmujące prace z zakresu: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dynów w roku 2022. wynikające z Załącznika nr 3 Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Zamówienie dotyczy Pakietu IV- Leśnictwa Piątkowa;

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/01/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 250-662659

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Anstatt:

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Wartość zamówienia z uwzględnieniem wartości opcji oraz

zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP wynosi netto 962374.54 zł. Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia

zamówienia podstawowego.

muss es heißen:

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Wartość zamówienia z uwzględnieniem wartości opcji oraz

zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP wynosi netto 840 059,03 zł. Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia

zamówienia podstawowego.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 20/01/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 21/01/2022
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 20/04/2022
muss es heißen:
Tag: 21/04/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 20/01/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 21/01/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: