Dienstleistungen - 275722-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Kobylnica: Abholung von Siedlungsabfällen

2019/S 112-275722

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 097-235223)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Kobylnica
ul. Główna 20
Kobylnica
76-251
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Janeczko-Skrzeczkowska
Telefon: +48 598429070
E-Mail: a.janeczko@kobylnica.eu
Fax: +48 598429072
NUTS-Code: PL636

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http:///bip.kobylnica.tensoft.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.U-2.7.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

2) sporządzenie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych,

3) zaopatrywanie w worki do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, od których Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne,

4) utrzymanie oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,

5) utworzenie i obsługa PSZOK i zagospodarowanie zebranych w nich odpadów,

6) zagospodarowanie każdej ze zbieranych na podstawie umowy frakcji odpadów,

7) wyposażenie aptek, placówek służby zdrowia oraz placówek oświaty w specjalnie oznakowane pojemniki,

8) terminowe sporządzanie i przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji z wykonania przedmiotu umowy w formie Raportów,

9) realizację reklamacji.

2. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w pkt 3.0 SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 097-235223

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

d) aktualną umowę/umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno–Zachodniego Województwa Pomorskiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych oraz (w przypadku posiadania własnej instalacji) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

muss es heißen:

d) aktualną umowę/umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego Województwa Pomorskiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (W przypadku gdy Wykonawca jest właścicielem RIPOK, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu RIPOK).

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

4) aktualną umowę/umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno – Zachodniego Województwa Pomorskiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych oraz (w przypadku posiadania własnej instalacji) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,

muss es heißen:

4) aktualną umowę/umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego Województwa Pomorskiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (W przypadku gdy Wykonawca jest właścicielem RIPOK, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu RIPOK).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: