Supplies - 275728-2021

02/06/2021    S105

Poland-Warsaw: Oxygen therapy unit

2021/S 105-275728

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
National registration number: 006472651
Postal address: Wołoska 137
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-507
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telephone: +48 225081821
Fax: +48 225081803
Internet address(es):
Main address: http://www.cskmswia.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.cskmswia.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://cskmswia.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Other activity: SP ZOZ

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa asortymentu onkologicznego i akcesoriów do respiratorów

Reference number: CSKDZP-2375/21/05/03/2021
II.1.2)Main CPV code
33157810 Oxygen therapy unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Asortyment onkologiczny i akcesoria do respiratorów

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 497 516.20 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa kompletnych zestawów do podawania leków onko-hematologicznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i sukcesywna dostawa kompletnych zestawów do podawania leków onko-hematologicznych zgodnie z SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy (maks. 5 dni roboczych) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 576 518.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa obwodów rur oddechowych do respiratorów i aparatów do znieczuleń wraz z akcesoriami

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157810 Oxygen therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i sukcesywna dostawa obwodów rur oddechowych do respiratorów i aparatów do znieczuleń wraz z akcesoriami zgodnie z SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy (maks. 5 dni roboczych) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 697 647.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa układów pacjenta do respiratorów Hamilton C3 oraz czujników przepływu do respiratorów Hamilton Medical

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157810 Oxygen therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i sukcesywna dostawa układów pacjenta do respiratorów Hamilton C3 oraz czujników przepływu do respiratorów Hamilton Medical zgodnie z SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy (maks. 5 dni roboczych) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 223 350.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2021
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— wzór oferty elektronicznej,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym,

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu,

— oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej.

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/05/2021