Servicios - 275778-2019

13/06/2019    S112

Suecia-Lund: Servicios de autocar

2019/S 112-275778

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 108-263306)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Lunds universitet
Número de identificación fiscal: 202100-3211
Dirección postal: Box 117
Localidad: Lund
Código NUTS: SE224 Skåne län
Código postal: 221 00
País: Suecia
Persona de contacto: Eva Dilton
Correo electrónico: eva.dilton@eken.lu.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.upphandling.lu.se

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Upphandling av Coachning

Número de referencia: V 2019/1010
II.1.2)Código CPV principal
79998000 Servicios de autocar
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Ramavtalet omfattar två områden:

1) Individuell coachning

2) Coachning av ledningsgrupper

Lunds universitet är i behov av coachning på ledningsnivå vilket innebär stöd för utveckling i chefsuppdraget med fokus på ledarskap, personlig utveckling samt coachning för att driva förändringsarbete. Stödet kan ske individuellt alternativt på gruppnivå genom stöd till chefer att driva och implementera strategiska frågor. Stödet ska leda till en ökad trygghet och tydlighet i ledarskapet, medverka till att chefer och ledare utvecklas personligt i det strategiskt långsiktiga arbetet och bidra till att verksamheten utvecklas effektivt genom att nå mål.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 108-263306

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
En lugar de:
Fecha: 05/07/2019
Hora local: 23:59
Léase:
Fecha: 20/08/2019
Hora local: 23:59
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Anbudsöppning
En lugar de:
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 00:00
Léase:
Fecha: 21/08/2019
Hora local: 00:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: