Servicios - 275781-2019

13/06/2019    S112

Hrvatska-Zagreb: Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju

2019/S 112-275781

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 249-575787)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske šume d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mia Majnarić
E-pošta: mia.majnaric@hrsume.hr
Telefon: +385 14804185
Telefaks: +385 14828478
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrsume.hr
Adresa profila kupca: www.hrsume.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ispis i održavanje

Referentni broj: DIR-2018-084
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50312610 Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Točka 2.1. DON-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/06/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 249-575787

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/05/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 26/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/05/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 26/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: