Urakat - 275867-2019

13/06/2019    S112    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt

2019/S 112-275867

Hankintailmoitus – erityisalat

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Väylävirasto
1010547-1
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Riitta Parviainen
Puhelin: +358 295343034
Sähköpostiosoite: riitta.parviainen@vayla.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Riihimäen Kaupunki
0152563-4
PL 125
Riihimäki
11101
Suomi
Yhteyshenkilö: Toni Haapakoski
Puhelin: +358 197584958
Sähköpostiosoite: toni.haapakoski@riihimaki.fi
NUTS-koodi: FI1C2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.riihimaki.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242915&tpk=e0f6b3c7-f146-46ba-9052-87f4e95b8e92
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto 1. vaihe, RU2 Riihimäki

Viitenumero: VÄYLÄ/3959/02.01.01/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45233000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Riihimäen asemalaiturin 1 perusparantaminen sisältäen mm. laiturin korottamisen ja laiturikatoksen kunnostamisen. Raiteiden 001 ja 002 rakentaminen sekä uuden läntisen raiteen rakentaminen täysin valmiiksi km70+700 - V411 ja V412 - km71+830, sisältäen mm. 10 uuden vaihteen asentamisen ja 13:n olemassa olevan vaihteen poistamisen. Varikon raiteiden 306, 307, 310, 317, 345 ja 346 rakentaminen täysin valmiiksi sekä Riihimäen asettelun raidemuutokset. Urakkaan kuuluu myös Vantaanjoen vanhan ratasillan purkaminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Riihimäen asemalaiturin 1 rakentaminen suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi, sisältäen mm. seuraavat työt:

– Nykyisen matalan laituri 1. purkaminen

– Uusien laiturielementtien asentaminen

– Laiturin korotus

– Asfaltointi ja kiveystyöt

– Esteettömät reitit

– Kuivatusrakenteet

– Laiturikatoksen kunnostus

– Laiturin 1 hissikuilun rakentaminen

– Porrasaukon kunnostaminen

– Nykyisten sähkö-, kuulutus-, kamerajärjestelmien purkaminen

– Laiturin kaapelireitit ja vahvavirtatyöt sekä vastaavat työt tekniikkatiloista laiturille asti

– Valaistus

– Matkustajainformaatio- ja kameravalvontajärjestelmät.

Urakkaan kuuluvat myös:

– Vantaanjoen vanhan ratasillan purkaminen sisältäen mm. massanvaihdon sillan ja uuden läntisimmän raiteen alla, vaahtolasikevennyksen läntisimmän raiteen alle, vanhan sillan tarvittavat tuennat purkutyötä varten, vanhan silta-aukon täyttötyöt, purkutyön yhteydessä raiteiden purkamiset ja takaisin rakentamiset.

– Raiteiden 001 ja 002 rakentaminen täysin valmiiksi

– Uuden läntisen raiteen rakentaminen täysin valmiiksi km70+700 - V411 ja V412 - km71+830.

– Varikon raiteiden 306, 307, 310, 317, 345 ja 346 rakentaminen täysin valmiiksi sekä Riihimäen asettelun raidemuutokset.

– Uusien vaihteiden (10 kpl) asentaminen. – Olemassa olevien vaihteiden (13 kpl) poistaminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 6
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta sisältää seuraavat optiokohteet: Optio 1:

Riihimäen kaupungin kevyen liikenteen väylän maarakennustyöt kantavan yläpintaan plv0-60 ja plv190-200, sisältäen valaisinperustukset ja putkitukset, sekä liikennemerkit (alv 0 %)

Optio 2: Riihimäen kaupungin kevyen liikenteen väylän valaistustyöt plv 0-200 (alv 0 %)

Optio 3: Riihimäen kaupungin kevyen liikenteen väylän päällystäminen AB11 (40mm) plv0-200 (alv 0 %).

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/07/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/07/2019
Paikallinen aika: 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/06/2019