Varer - 275867-2020

15/06/2020    S114

Danmark-Kolding: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2020/S 114-275867

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Schulz Michelsen
E-mail: Mcami@kolding.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dialogmøde - Udbud af el-kørestole til Kolding Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forberedelserne til et nyt udbud af el-kørestole til Kolding Kommune med aftalestart 1. april 2021 er så småt startet.

Kolding Kommune vil derfor gerne indbyde alle potentielle leverandører til et dialogmøde forud for udarbejdelsen af nyt udbudsmateriale.

Dialogmøderne vil foregå i uge 26 (forventes afholdt mandag d. 22. juni eller torsdag d. 25. juni) på Nytorv 11, 6000 Kolding og vil have en varighed på 1 time.

Dialogmøderne afholdes individuelt med hver potentiel tilbudsgiver og vil tage udgangspunkt i tilbudsliste og kravspecifikation fra igangværende aftale. Materiale kan hentes via Ethics.

Kolding Kommune opfordrer derfor alle potentielle leverandører til at kontakte udbudskonsulent Camilla S. Michelsen på mcami@kolding.dk for at aftale nærmere omkring dato og tidspunkt for dialogmøde.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Forhjulsdrevet El-kørestol

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet forventes at læne sig op af tidligere materiale - se vedhæftninger i Ethics.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Centerdreven El-kørestol

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet forventes at læne sig op af tidligere materiale - se vedhæftninger i Ethics.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Baghjulsdrevet El-kørestol

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet forventes at læne sig op af tidligere materiale - se vedhæftninger i Ethics.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/10/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2020