Bauleistung - 275906-2019

13/06/2019    S112    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2019/S 112-275906

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 100-243146)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Ławnik - PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa (I piętro)
E-Mail: Jacek.Lawnik@plk-sa.pl
Fax: +48 224732155
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://plk-sa.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa p. odg. Knapówka realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Referenznummer der Bekanntmachung: IREZA1o-216-12/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: zaprojektowanie oraz przebudowa posterunku odgałęźnego (dalej też „p. odg.”) Knapówka zlokalizowanego w km 160,588 linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa w zakresie następujących branż:

— torowej - wymiana rozjazdów wraz ze wstawkami między rozjazdowymi oraz odcinkami torów pomiędzy rozjazdami,

— automatyki kolejowej i sieci trakcyjnej – w zakresie dostosowania do współpracy z nowymi rozjazdami,

— odwodnienia – w zakresie przywrócenia parametrów użytkowych.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 100-243146

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.1
Anstatt:
muss es heißen:
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów po pkt 5, dodaje się:
Anstatt:
muss es heißen:

Zamawiający wymaga, aby oferowane roboty budowlane spełniały wymagania określone w pkt 3.5.1.2 PFU Tom III SIWZ.

Dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania warunku wyżej wymienionego warunku, że oferowane konstrukcje rozjazdowe odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:

a) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu w zakresie budowli:

— tymczasowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dla minimum V=200 km/h - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa,

lub

— bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dla minimum V=200 km/h – zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa,

b) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu w zakresie urządzeń:

— tymczasowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dla minimum V=200 km/h - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa,

lub

— bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dla minimum V=200 km/h – zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa,

c) pismo, iż producent posiada „uzgodnioną z PKP PLK S.A. dokumentację techniczną i Warunki techniczne Wykonania i odbioru” pozwalającą na zabudowę oferowanych rozjazdów.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: